Ebeltoft - Carl Th. Dreyers Vej

Nyt boligområde i Ebeltoft - flotte udsigtsgrunde

Du finder udbudsmaterialet nederst på siden. Det består af en budblanket, oplysning om fortrydelsesret, betingelser for salg mv. Det er vigtigt, at du læser materialet, inden du afgiver et tilbud. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.

 

 

Syddjurs Kommune udbyder 6 grunde i nyt område ved Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft.

Der er tale om et særdeles attraktivt område, både hvad angår central beliggenhed i forhold til bilfri stiforbindelser til bymidten med indkøbsmuligheder, Ebeltoft Skole og gode daginstitutioner, men i høj grad også på grund af arealets iboende landskabelige kvalitet i form af bløde bakker, skovområder, samt udsigt til Kattegat og Ebeltoft Vig.

Lokalplan 377

Området er omfattet af lokalplan 377, boligområde ved Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. I henhold til lokalplanen må området kun anvendes til helårsbeboelse som åben-lav.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel må ikke overstige 30%, og i maksimalt 2 etager. Intet punkt på bygningen må være mere end 7,0 meter over det af kommunen fastlagte niveauplan/er.

Udstykning og museumsloven

Grundene er selvstændigt udmatrikulerede og er frigivet til anlægsarbejder i henhold til museumsloven.

Tilslutningsbidrag

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. I forbindelse med byggemodning af grundene betaler Syddjurs Kommune tilslutningsafgifterne for el, vand og kloak. Tilslutningsafgift vedrørende varme opkræves direkte fra Ebeltoft Fjernvarme, og fastsættes med udgangspunkt i husets størrelse. Der henvises til vedlagte bilag med beregningseksempel.

Syddjurs Kommune har betalt 89.640,83 kr. i tilslutningsafgifter. Ved køb af en grund skal du/I betale dette beløb til Syddjurs Kommune i tillæg til købesummen. Beløbet faktureres i forbindelse med overtagelsen med en betalingsfrist på 90 dage.

Hvis du vil byde på en grund

Du afgiver tilbud ved at udfylde en eller flere tilbudsblanketter og sende den / dem sammen med underskrevet fortrydelsesblanket til Syddjurs Kommune inden 26. juli 2017 kl. 12.00. Hvis du gerne vil byde på flere grunde, skal du huske at angive, hvilken prioritet dine tilbud har indbyrdes. Højeste prioritet angives med tallet 1, næste prioritet angives med tallet 2 og så videre.

Når tilbudsfristen er udløbet, vil Syddjurs Kommune sammenholde tilbuddene. Den enkelte grund sælges til den / de personer, der har budt højest. Du vil blive orienteret om udfaldet hurtigst muligt efter udløbet af tidsfristen.

De angivne priser er minimumspriser.

De grunde der ikke sælges i udbudsrunden vil efterfølgende være til salg på normal vis.

Tilbudsblanket og fortrydelsesblanket kan enten sendes med almindelig post til Syddjurs Kommune, Ejendomsservice, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft eller scannes og sendes til ejendomsadministration@syddjurs.dk. Huske at bede om kvittering for modtagelse.

Du skal være opmærksom på, at du har afgivet et bindende tilbud, så snart Syddjurs Kommune modtager den underskrevne budblanket. Du skal derfor sikre dig, at du kan finansiere købet, inden du sender tilbud til kommunen.

 

Opdateret: 22-06-2017 10:41

Kontakt

Relaterede links

Feedback