Hornslet - Vendehøj

Grundsalgsområdet - Vendehøj

Syddjurs Kommune sælger attraktive villagrunde i Hornslet.

VENDEHØJ - GENUDBUD  

Ny lav pris for Vendehøj 20 (den sidste grund i udstykningen)

Syddjurs Kommune har den 22. marts 2017 nedsat prisen for grunden Vendehøj 20 med yderligere 65.000 kr., så mindsteprisen nu er 395.000 kr. inkl. moms.

Prisen er nedsat, da der har vist sig yderligere behov for ekstrafundering på grunden. Du kan læse mere om dette i den geotekniske rapport for grunden, som du finder i salgsmaterialet.

Du finder udbudsmaterialet nederst på siden. Det består af en budblanket, oplysning om fortrydelsesret, betingelser for salg mv. Det er vigtigt, at du læser materialet, inden du afgiver et tilbud. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.

BUDFRIST tirsdag den 25. april 2017 kl. 16.00.

Kort: Åben kort med priser i eget vindue

Bemærk at grunden ikke kan reserveres, så længe udbudsrunden er i gang. Du må gerne byde over mindsteprisen.

Servitutter

Der er tinglyst følgende servitut på grunden:

Servitut 18.06.2013-1004622785 om byggepligt og tilbagekøbsret

Forurening

Visse af grundene blev den 15. september 2006 vurderet administrativt af Århus Amt i forhold til jordforureningsloven. Den gang blev der ikke fundet grundlag for kortlægning. I materialet kan du se et notat fra Århus Amt med begrundelse for, hvorfor grundene udgik af kortlægningen. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte Region Midtjylland, Telefon: 7841 1999, Mail: miljoe@ru.rm.dk.

Tilslutningsbidrag

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne.

I forbindelse med byggemodningen af grundene har Syddjurs Kommune dog betalt tilslutningsafgifterne for el, vand, varme og kloak.

Syddjurs Kommune har betalt følgende pr. villagrund inkl. moms:

El (Elro – nu EnergiMidt) : 17.500,00 kr.

Vand (Hornslet Vandværk): 24.397,50 kr.

Varme (Hornslet Fjernvarme): 26.250,00 kr

Kloak (Syddjurs Spildevand): 58.692,67 kr.

I alt 126.840,17 kr. inkl. moms.

Ved et køb af grunden skal du / I betale dette beløb til Syddjurs Kommune i tillæg til købesummen. Beløbet faktureres sammen med købesummen. Forfaldsdag pr. overtagelsesdagen.

Du kan evt. selv finde information om tilslutningsbidrag og hvad det indeholder her:

Tilslutningsbidrag til fjernvarme kan ses her http://www.hornslet-fjernvarme.dk/priser

Tilslutningsbidrag til vand kan ses her http://www.hornsletvand.dk/takstblad1

Tilslutningsbidrag til el kan ses her http://elronet.dk/?id=56

Tilslutningsbidrag til kloak kan ses her: http://www.syddjursspildevand.dk/index.php/tilslutningsbidrag

Kloakering

Der er ført både regnvandsledning og spildevandsledning til grunden, da det følger af spildevandsplanen, at regnvand kan afledes via de nedlagte regnvandsledninger.

Der bemærkes, at der er divergerende oplysning i lokalplanen om, hvorvidt man som køber har pligt til at lade regnvand nedsive inden for egen parcel, eller om dette blot er en mulighed, hvis jordbundsforholdene tillader det. Da det følger af spildevandsplanen, at der ikke er pligt til at lave nedsivning inden for egen parcel, er det dog denne, der gælder: Det er derfor en mulighed men ikke en pligt for køber.

Hvis du gerne vil afgive bud/ købe

Hvis du ønsker at købe en grund, skal du udfylde og underskrive en budblanket (købstilbud) samt underskrive oplysning om fortrydelsesret og sende begge til Syddjurs Kommune. Hvis I er to eller flere der vil købe sammen, skal I begge / alle underskrive dokumenterne.

Du / I kan enten sende dokumenterne med almindelig post til Syddjurs Kommune, Ejendomsservice, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft eller scanne dem og sende dem til ejendomsadministration@syddjurs.dk.

Husk at være opmærksom på, at du har afgivet et bindende tilbud, så snart Syddjurs Kommune modtager den underskrevne budblanket. Du skal derfor sikre dig, at du kan finansiere købet, inden du sender aftalen til kommunen. Du må gerne afgive større bud end den vejledende mindstepris.

Om Hornslet

Hornslet er den driftig handels- og erhvervsby med lige godt 5.500 indbyggere. Med en beliggenhed tæt på Djurslandsmotorvejen og E45 er man hurtigt ”on the road” og kan være i Aarhus på blot 25 min. Lufthavnen ligger blot 20 minutters kørsel væk, og at man med nærbanen kan være i Aarhus på bare 30 min. gør, at man på den ene side føler storbyen Aarhus, med alle dens tilbud, er tæt på, samtidigt med at man kan være bosiddende i landlige og rolige omgivelser og frisk luft. Her er alt, hvad man skal bruge: skole, flere daginstitutioner, mange rigtig gode handelsmuligheder, fritidsbeskæftigelser bl.a. i forbindelse med idrætshallerne, rideklubber, uddannelsesmuligheder (VUC) samt biograf- og kulturhuset Kom-Bi.

Eskerodvej

Udstykningen består af to veje Holgersmindevej og Vendehøj. Den er beliggende i Hornslets syd/østlige ende grænsende ud til de åbne marker, tæt ved lille sø og Skrald skov. Området er derfor attraktivt for folk, som kan lide at bo tæt på indkøb, skole og institutioner og alligevel i landlige omgivelser. Der er fra udstykningen særdeles let adgang til E45 motorvejen, som nås på under et kvarter, samt Djurslandsmotorvejen på 5 min

Billeder

Billederne kan også ses her

Video

 

 

Opdateret: 07-04-2017 10:07

Kontakt

Relaterede links

Feedback