Hornslet - villagrunde ved Herredsvej og Eskerodvej

Grundsalgsområde - Hornslet, Herold Svarres Vej og Aksel Sørensens Vej

Nye grunde på nye veje i det attraktive Hornslet.

GRUNDSALGSOMRÅDE VED HERREDSVEJ - HEROLD SVARRES VEJ OG AKSEL SØRENSENS VEJ. SEKS GRUNDE TILBAGE, HVORAF FIRE GRUNDE GENUDBYDES PR. 27.03.2017

Du finder udbudsmaterialet nederst på siden. Det består af en købsaftale, betingelser for salg mv. Det er vigtigt, at du læser materialet, inden du afgiver et tilbud. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.

GENUDBUD - FIRE GRUNDE

Herold Svarres Vej 9, 11 og 12 samt Aksel Sørensens Vej 10 genudbydes pr. 27.03.2017 - alle med en vejledende pris på 995.000 kr. inkl. moms. Budblanket, oplysning om fortrydelsesretbetingelser for salg mv. findes nederst på siden under "GENUDBUD". Budfrist 25. april 2017 kl. 16.00. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Underskrevet budblanket kan sendes til Syddjurs Kommune, Team Ejendomme, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft eller scannes og sendes til ejendomsadministration@syddjurs.dk. Husk at bede om kvittering for modtagelse. Der kan købes én grund pr. byder i budrunden. Du må som tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

Udstykningen består af to veje - Herold Svarres Vej og Aksel Sørensens Vej -  med indkørsel ad Orla Andersens Vej. Grundene er beliggende i Hornslets sydøstlige del, grænsende op til de åbne marker tæt ved Skrald Skov. Området er derfor attraktivt for folk, som kan lide at bo tæt på indkøb, skole og institutioner og alligevel i landlige omgivelser. Der er fra udstykningen særdeles let adgang til E45 motorvejen, som nås på under et kvarter samt Djurslandsmotorvejen på 10 min.

Der er tinglyst følgende servitut på grundene:

 Servitut tinglyst den 15.08.2016, dekl. om byggepligt, tilbageskødningspligt og betingelser for videresalg.

Forurening

Der er ikke registreret forurening på grundene.

Tilslutningsbidrag

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter er fastsat af forsyningsselskaberne. I forbindelse med byggemodning af grundene har Syddjurs Kommune betalt tilslutningsafgifterne for el, vand, varme og kloak. Der betales kun 60% af standard tilslutningsbidrag til kloak, da overfladevand skal nedsives på grunden.

Syddjurs Kommune har betalt kr. 107.832,89 pr. villagrund inkl. moms for tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Ved køb af en grund skal du/I betale dette beløb til Syddjurs Kommune i tillæg til købesummen.

Kort med målangivelser og koteplan

Kortmateriale for grundene indeholder målangivelser for de enkelte grunde og skal bruges i forbindelse med planlægning af byggeri på grunden.

Hvis du gerne vil købe en grund - gælder for Herold Svarres Vej 9 og Aksel Sørensens Vej 10

Hvis du ønsker at købe en grund, skal du underskrive en købsaftale og en fortrydelsesblanket og sende begge til Syddjurs Kommune. Hvis I er to eller flerre, der vil købe sammen, skal I begge / alle underskrive dokumenterne.

Købsaftale og fortrydelsesblanket kan enten sendes med almindelig post til Syddjurs Kommune, Team Ejendomme, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft eller scannes og sendes til ejendomsadministration@syddjurs.dk.

Husk at være opmærksom på, at du har afgivet et bindende tilbud, så snart Syddjurs Kommune modtager den underskrevne købsaftale. Du skal derfor sikre dig, at du kan finansiere købet, inden du sender aftalen til kommunen.

Billeder og video fra nærliggende Vendehøj:

Billeder

Billederne kan også ses her

Video

 

 

Opdateret: 07-04-2017 10:07

Kontakt

Relaterede links

Feedback