Daginstitution og dagpasning 0 - 6 år

Læs om dagplejen, daginstitutioner og brug den digitale pladsanvisning til at søge plads eller se dit barns placering på listen

Dagpleje Pjece


> Lærings- og trivselspolitik for 0 - 18 årige

> Magtanvendelsesinstruks


Digital pladsanvisning

Her kan du bl.a.

  • skrive dit barn op til daginstitution,
  • se status og prioritere ønsker til daginstitution
  • følge med i, hvor du står på ventelisten
  • søge økonomisk friplads

> Gå direkte til digital pladsanvisning

Bemærk at ansøgning om børnepasning er obligatorisk selvbetjening.

Video om digital pladsanvisning

Opdateret: 30-05-2017 13:08

Kontakt

Feedback