Liste over daginstitutioner i Syddjurs

Kommunale og private daginstitutioner

 

 

Institution

Leder, tlf., e-mail og hjemmeside

   

Hornslet Øst

Børnehuset
Mosegården
Stadionvej 25
8543 Hornslet

Integreret institution

Børnehuset
Hanehøj
Eskerodvej 5
8543 Hornslet

Integreret institution

Kis Schlosser, aftaleholder
ksc@syddjurs.dk

Mosegården

Vuggestuen 61131880 åben kl. 12-14
Børnehaven 61136339 åben kl. 7-11 og igen fra 15-17
Kontoret 61131230 er åben hele dagen, men bedst mellem 8-15

www.mosefundene.dk

Hanehøj

Børnehave : 30692236

Vuggestuen : 30691420

http://www.bornehusethanehoj.dk

Børnehuset Æblehaven
Egedalsvej 7
8400 Ebeltoft

Integreret institution

Leder Inger Sevelsted Skovbo
 

2028 3082

rød stue 5144 9210 roed@aeblehaven-ebeltoft.dk

gul stue 5144 9209 gul@aeblehaven-ebeltoft.dk

vuggestuen 5144 9205
vug@aeblehaven-ebeltoft.dk
Skiven 5144 9202
skiven@aeblehaven-ebeltoft.dk

www.aeblehaven-ebeltoft.dk

Hornslet Vest

 

Børnehuset
Bækdalen
Tendrup Hovvej 7 a
8543 Hornslet

Integreret institution

Børnehuset Ågården
Ågårdvej 3
8543 Hornslet

Børnehave

 

Mette Kristensen, aftaleholder
Direkte telefon: 61 18 91 31
mke@syddjurs.dk

87 53 57 90
http://www.baekdalen.dk/

 

 

Telefon: 86 99 47 89
www.bh-aagaarden.dk

Børnehuset Hyrdebakken
Hyrdebakken 2
8400 Ebeltoft

Integreret institution

Leder Inger Sevelsted Skovbo
Børnehaven 2119 2055
Vuggestuen 2119 2069
hyrdebakken@mail.dk

www.bhhyrdebakken.dk

Børnehuset
Moesbakken
Moesbakken 2a
8410 Rønde

Integreret institution

Birthe Rask Pedersen

87 53 52 40

20 78 77 67

bipe@syddjurs.dk

www.moesbakken.dk

Børnehuset Ringvejen
Nordre Ringvej 5
8550 Ryomgård

Integreret institution

Charlotte Thastum

86 39 48 50

ct@syddjurs.dk

http://www.bh-ringvejen.dk

(Børnehuset Romlehøj) Kolind Børnehus
Bugtrupvej 29
8560 Kolind

Integreret institution

Solveig Havmand

86 39 18 66

22 34 38 52

stha@syddjurs.dk

 http://www.romlehoj.dk

Børnehuset
Vigen
Anemonevej 12
8410 Rønde

Integreret institution

Birte Rask Pedersen

87 53 51 80

8753 5475

bipe@syddjurs.dk

www.boernehusetvigen.dk

Børnehuset
Ådalen

Kløvevej 1
Skørring
8544 Mørke

integreret institution

Susanne Andersen

87 53 60 30

20 14 05 74

b.huset.aadalen@syddjurs.dk

www.aadalen1.dk

(Dortheabørnehaven) Kolind Børnehus
Bugtrupvej 37
8560 Kolind

Børnehave

Solveig Havmand

87 53 58 10

30 58 27 57

stha@syddjurs.dk

www.dortheabornehaven.dk

Feldballe Børnehus
Kejlstrupvej 7
Feldballe
8410 Rønde

Integreret institution

(Privat institution fra 1.8.2017)

Konst. Leder Berit Widahl
87 53 54 91

87 53 52 20

bewi@syddjurs.dk

http://www.feldballe-boernehave.dk/

Kastanjehuset
Parkvej 19
8544 Mørke

Integreret institution

Helle Tarp Madsen

8753 5260

60 12 38 97

htm@syddjurs.dk

http://www.kastanjehuset.dk/

Børnehuset Mols
Lyngevej 20
8420 Knebel

Integreret institution

Jette Kristensen, pædagogfaglig leder

86 35 17 65

jekr@syddjurs.dk

http://www.molsskolen.dk/boernehaver/

Margrethe-børnehaven
Bøgevej 1
Pindstrup
8550 Ryomgård

Integreret institution
Handicap afdeling

Christian Haubuf

Kontor 21172240
Hjortestuen 23746816
Rævestuen 23747038
Krudtuglerne 23747801
Grævlinghuset 23743524

ch@syddjurs.dk

http://www.margrethe-bornehaven.dk/

Naturbørnehaven Mols Bjerge
Postboks 25
8420 Knebel

Børnehave

Karen Clausen, pæd. leder

30 29 09 03

kacl@syddjurs.dk

http://www.molsskolen.dk/boernehaver/

Poppelvejens
Børnehave

Poppelvej 9
8550 Ryomgård

Børnehave

Carsten Bonde Braüner

Børnehave:
87 53 60 26 

Kontor:
87 53 57 70

cbb@syddjurs.dk

www.poppelvejen.dk

Rosmus Børnehus
Fiskegårdevej 7a, Rosmus
8444 Balle

integreret institution

 


Birthe Jørgensen

87 53 60 10
kontor og sfo
87 53 61 75

blj@syddjurs.dk

http://www.rosmusskole.skoleintra.dk

Solbærkrogen
Ramtenvej 13B
8581 Nimtofte

Integreret institution

(Privat institution fra 1.8.2017)

konst. leder Ulla Mouritzen

86 39 85 39

ulmo@syddjurs.dk

http://www.solbaerkrogen.dk/

Thorsager Skole og Børnehus
Kløvervangen 6
Thorsager
8410 Rønde      

Integreret institution     

Lisbeth Munksgaard, aftaleholder
Claus Ravnsbæk, pæd.faglig leder

8753 5481

clra@syddjurs.dk

Thorsager skole og børnehus

Børnehuset Uglen
Århusvej 27
Ugelbølle
8410 Rønde


Integreret institution

Linda Elkjær

20 30 57 18

87 53 54 88

lian@syddjurs.dk


http://www.bornehusetuglen.dk
 

Private institutioner:

 

Dråbitten
Dråby Bygade 24
8400 Ebeltoft

Lisa Daugård Larsen
8634 6222
draabitten@gmail.com
www.draabitten.dk

Legehuset Hulahop
Banevænget 13 A
8544 Mørke

Tlf. 8110 1528

vuggestuenhulahop@gmail.com
www.vuggestuen-hulahop.dk

Kalø Skovbørnehus
Grenåvej 18 A
8410 Rønde

Michael Jørgensen

8637 2525

roendefrieskov@gmail.com

www.roendefrieskov.dk

Den frie børnehave Lærkehuset
Egedalsvej 3
8400 Ebeltoft

konst. leder Trine Skovbak Meinertz
leder@dfb-laerkehuset.dk
8634 6843
boernehave@dfb-laerkehuset.dk

http://www.dfb-laerkehuset.dk/

Den Grønne Gårdvuggestue
Tangvejen 3, Ugelbølle
8410 Rønde

 

 

Ryomgård Realskoles børnehave
Vestergade 34
8550 Ryomgård

 

Feldballe Frie Børnehus
Kejlstrupvej 7, Feldballe
8410 Rønde
fra 1. august 2017

 

Leder Marlene Stilling
kontakt@dggvuggestue.dk
Mobil 60449139
www.dengroennegaardvuggestue.dk

 

 

Leder Mette Mygind
ryomreal@ryomreal.dk
tlf. 20 35 57 77
www.ryomreal.dk

www.feldballe-friskole.dk

tlf. 6969 2551

 

 

Private børnepassere     

www.privatedagplejereisyddjurs.dk

 

Opdateret: 17-07-2017 14:30

Kontakt

Relaterede links

Feedback