Erhvervspuljen

Ansøgning om økonomisk støtte til lokale vækst- og udviklingsinitiativer.

Økonomisk støtte i henhold til Erhvervsfremmeloven §§ 12-13

Byrådet har besluttet, at der fremover årligt afsættes 1 mio. kr. til uddeling til vækst- og udviklingsinitiativer, der understøtter erhvervsudviklingen i kommunen.  Erhvervspuljen kan ansøges om tilskud på mellem 25.000 kr. og 200.000 kr. Tilskuddet fra Erhvervspuljen kan maksimalt udgøre 50 % af det samlede projektbudget.

 

Ansøgerkredsen

Ansøgerkredsen til Erhvervspuljen omfatter erhvervsrettede foreninger og sammenslutninger, herunder handelsstandsforeninger, erhvervsforeninger m.v.; uddannelsesinstitutioner; non-profit initiativer m.v.

Der gives ikke tilskud til private borgere, enkeltvirksomheder eller til projekter, hvor støtten vil have karakter af driftstilskud.

 

Kriterier

Det vil ved behandlingen af ansøgninger blive vurderet i hvilket omfang, projektet forventes at bidrage til:

 • Øget beskæftigelse, f.eks. for specifikke målgrupper
 • Styrkede kompetencer, f.eks. for specifikke målgrupper
 • Flere iværksættere
 • Højere overlevelsesrate blandt unge virksomheder
 • Mere innovation, f.eks. inden for bestemte brancher/erhverv
 • Mere videndeling
 • Bedre rammebetingelser for erhvervslivet, f.eks. i et lokalområde
 • Bedre/nye eksterne samarbejdsrelationer
 • Øget bosætning
 • Flere turister.

Ved vurderingen vægtes, at ansøgerne opfylder flest mulige af ovenstående kriterier.

 

OBS!

Vi gør opmærksom på, at projekter, der modtager tilskud fra Erhvervspuljen, ved projektets afslutning skal:

 • aflægge regnskab til Syddjurs Kommune for anvendelsen af det bevilgede beløb
 • redegøre for, at det tildelte tilskud er blevet anvendt i overensstemmelse med grundlaget for tildelingen
 • redegøre for de opnåede effekter af projektet.

 

Har du spørgsmål?

Du modtager en bekræftelse på e-mail, når din ansøgning er indsendt.

For yderligere oplysninger kontakt erhvervskoordinator Bo Nymark Kristensen på e-mail bokr@syddjurs.dk eller telefon  8753 5035.

Ansøgningsformular

Skriv navn på ansøgere
Skriv CVR nr.
Skriv navn på kontaktperson
Skriv adresse på kontaktperson
Skriv telefonnummer på kontaktperson
Skriv email på kontaktperson
Skriv titel på dit projekt
Angiv hvor meget du søger om
Vedhæft projektbeskrivelsen her
Filer skal være mindre end 50 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx ppt pptx odp xls xlsx ods xml zip
Filer skal være mindre end 50 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg png bmp tif txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml zip

NB! Projektbeskrivelsen skal indeholde følgende:

 • En beskrivelse af projektets idé, formål, indhold og målgruppe
 • Den forventede nytteværdi af projektet (direkte og afledte effekter)
 • Tidsplan for projektets gennemførelse
 • Organisation og styring af projektet
 • Finansiering, herunder det samlede projektbudget og beløbet der ansøges om. Såfremt der er søgt om midler til projektet andre steder, angives det tildelte beløb.
 • Ansøgerens/ansøgerkredsens juridiske status og kontaktoplysninger.
Opdateret: 07-11-2016 09:49