Landbrug

Efter husdyrbrugsloven skal alle etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug større end 3 dyreenheder (DE) behandles af kommunen

 

Aktuelt

Tilsynskampagne med markstakke.

Syddjurs Kommune vil i 2016 udføre kampagnetilsyn angående opbevaring af husdyrgødning i markstak.

Kommunen har valgt at gennemføre en tilsynskampagne om korrekt opbevaring og håndtering af markstak. Formålet med kampagnen er igennem oplysning og dialog at sikre en korrekt håndtering og opbevaring af komposteret husdyrgødning i markstak. Ved korrekt håndtering af markstakke vil der være færre gener for naboerne, mindre ammoniakfordampning, og desuden undgås forurening af grund- og overfladevand.

Nederst på siden kan du se vejledningen om korrekt opbevaring og håndtering af markstak.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Arbejdsområde

I landbrugsgruppen arbejder vi især med husdyrbrug, herunder landbrugsmiljøtilsyn på husdyrbrug større end 3 DE.

 

Ikke-erhvervsmæssige husdyrbrug

Ikke-erhvervsmæssige husdyrbrug (hobbylandbrug) skal behandles efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Ved ikke-erhvervsmæssige husdyrbrug forstås en ejendom med et dyrehold på maksimalt:

 

  • 2 køer med tilhørende kalve, eller
  • 4 stykker andet kvæg, eller
  • 4 heste med tilhørende føl, eller
  • 2 søer med opfedning af max. 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion, eller
  • 10 får med lam, eller
  • 10 geder med kid, eller
  • 30 høns, eller
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

 

Erhvervsmæssige husdyrbrug

Husdyrbrug større end ovennævnte og op til 3 DE betragtes som erhvervsmæssige husdyrbrug. De skal lovgivningsmæssigt behandles efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, og de skal skal anmeldes til kommunen.

 

Erhvervsmæssige husdyrbrug over 3 DE skal behandles efter husdyrloven:

 

  • der er særlige grænser for:

 

I menuen til venstre kan du endvidere finde andre sider med oplysninger om forskellige andre landbrugsrelaterede emner

Opdateret: 12-02-2016 10:32