Digital Post

Offentlige myndigheder sender nu Digital Post til dig, medmindre du er blevet fritaget

Du kan få hjælp til oprettelse eller ansøge om fritagelse for Digital Post både på bibliotekerne og i borgerservice.

>> Log på Digital Post på borger.dk

Læs om Digital Post

Hvad er Digital Post?

Digital Post fra offentlige myndigheder er den samme slags breve, som du allerede modtager i din fysiske postkasse fra fx kommunen, sygehuset eller SKAT. Det kan være patientindkaldelser, besked om plads til dit barn i en daginstitution, synsindkaldelse eller personlige skattesager.

Private virksomheder, som forsikringsselskaber og banker, sender også digital post til deres kunder. Her kan det være fx opgørelser eller kontoudtog. Forskellen fra traditionel papirpost og en e-mail er, at Digital Post skal modtages og læses på en sikker hjemmeside på internettet.

De sikre hjemmesider, hvor du kan læse Digital Post fra det offentlige, er borger.dk eller e-Boks.dk. Den digitale post sendes krypteret. Det betyder, at sikkerheden er meget høj – også højere end ved almindelig papirpost eller e-mails.

Hvem skal kunne modtage Digital Post?

1. november 2014 blev det lovpligtig at kunne modtage Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk tilmelding af alle over 15 år med dansk bopæl og CPR-nummer, som ikke inden 1. november 2014 selv havde tilmeldt sig eller var blevet fritaget fra Digital Post.

Det betyder, at offentlige myndigheder nu sender digitale meddelelser til dig. Det er dit ansvar at huske at tjekke din Digitale Post.

De borgere, der er i stand til at modtage posten digitalt, skal. De borgere, der ikke er i stand til at modtage posten digitalt, og lever op til mindst én af fritagelsesgrundene, kan blive fritaget og fortsætte med at modtage post fra det offentlige på papir som hidtil.

Under punktet 'Hvem kan blive fritaget for Digital Post?' kan du læse mere om kriterierne for at blive fritaget.

Hvis du er registreret som uden fast bopæl eller udrejst af landet, er du ikke automatisk blevet tilmeldt Digital Post, men blevet fritaget.

Hvordan læser jeg min digitale post?

Du læser din digitale post fra det offentlige enten på borger.dk eller i e-Boks.dk, alt efter hvad du foretrækker. Uanset om du logger på borger.dk eller e-Boks.dk, er det den samme indbakke og den samme digitale post, du ser.

Sådan læser du din digitale post:

  • Du skal bruge din NemID, når du logger på borger.dk eller på e-Boks.dk. Har du ikke NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu eller i borgerservice.
  • På borger.dk taster du www.borger.dk/post eller klikker på Digital Post øverst på siden. Herefter logger du på med din NemID.
  • På e-Boks.dk taster du www.e-Boks.dk og klikker på 'Log på privat'. Herefter logger du på med din NemID.

Hvad sker der efter 1. november, hvis jeg hverken har tilmeldt mig eller er blevet fritaget fra Digital Post?

Offentlige myndigheder vil fra 1. november 2014 sende dig Digital Post, også selvom du ikke aktivt har tilmeldt dig. Hvis du er blevet fritaget, modtager du ikke Digital Post efter den 1. november 2014.

Hvornår får jeg Digital Post?

Hvornår du får den første digitale post, er forskelligt fra person til person. Det afhænger af, hvornår kommunen, sygehuset eller andre offentlige myndigheder sender noget til dig – akkurat som det er tilfældet med traditionel papirpost. Nogle borgere vil få en meddelelse om Digital Post allerede i november 2014, og for andre kan der gå flere måneder eller længere tid.

Fysisk brev første gang du får Digital Post

Hvis du siden 1. august 2014 ikke har været logget på Digital Post med NemID på borger.dk eller e-boks.dk, vil du modtage et papirbrev, første gang du får Digital Post fra det offentlige. I brevet står, at du har fået Digital Post. Der står også, hvordan du kan få NemID, hvordan du læser din digitale post, og hvordan du bliver fritaget og får posten på papir, hvis du ikke kan læse den digitalt. Også efter 1. november 2014 kan du blive fritaget fra at modtage posten digitalt, hvis du opfylder et af kriterierne for fritagelse. I forbindelse med, at du bliver fritaget, kan du få Digital Post, som du evt. allerede har modtaget, printet ud.

Hvad er sammenhængen mellem Digital Post på borger.dk og e-Boks?

Borger.dk og e-Boks.dk er begge sikre hjemmesider, hvor du kan læse din digitale post fra offentlige myndigheder og private virksomheder. Det er muligt at se samme post begge steder, hvis man under Indstillinger vælger denne mulighed. Du behøver derefter kun at tjekke din digitale post et af stederne. Ligegyldigt hvilken af hjemmesiderne du logger på, får du vist den samme indbakke.

Få hjælp til Digital Post og brug af internettet

Hvis du har brug for hjælp til at lære om Digital Post fra det offentlige, er der hjælp at hente på borgerservice og biblioteker. Her kan personalet hjælpe dig eller guide dig videre til den rette hjælp.

Hvis du ikke bruger internettet og har brug for hjælp til at lære internettet at kende, kan du kontakte: Dit lokale bibliotek, Ældre Sagen, Danske Seniorer, Telecentre-Danmark, din lokale aftenskole (AOF, DOF, FOF, LOF, NETOP), Faglige Seniorer eller den boligsociale projektleder, som kan hjælpe dig videre, hvis du bor i en almen boligafdeling med et boligsocialt projekt.

Folder om hjælp til digital kommunikation med det offentlige

Ved at klikke på linket herunder, kan du læse en folder om digital kommunikation med det offentlige og muligheder for de borgere, der har svært ved det digitale. Folderen kan også fås på tryk i borgerservice og på biblioteker.

Oplever du problemer?

OBS: Digital Post understøttes ikke fremadrettet af Microsoft Internet Explorer 8 på borger.dk. Det skyldes, at JavaScript ikke fungerer tilfredsstillende i browseren. Fra primo november vil Internet Explorer 8 ikke kunne anvendes til at logge på borger.dk. Det er derfor vigtigt at opdatere sin browser til en nyere version end Internet Explorer 8.

Har du tekniske problemer med postkassen

Hvis du har problemer med din post på borger.dk eller e-Boks, kan du ringe til Digital Post brugersupport på Telefon 38 17 11 87 (hverdage kl. 9-20, weekend kl. 11-17). NB: I weekenden 1.-2. november har Digital Post supporten åben fra kl. 8:00-20:00.

Har du problemer med Borger.dk

Hvis du har problemer med Borger.dk, kan du ringe telefonnummer 1881, og få information og hjælp til at benytte borger.dk (mandag til torsdag: kl. 8-22, fredag kl. 8-18, weekend lukket).

Har du problemer med NemID

Hvis du har problemer med NemID, kan du ringe til NemID-support og få hjælp til tekniske problemer på telefon 72 24 70 50 (hverdage kl. 8.30-20, weekend og helligdage kl. 10-16). Du kan også finde hjælp på hjemmesiden www.nemid.nu

Hvordan giver jeg andre læseadgang til min digitale post?

Du kan give en anden, fx en ægtefælle eller et familiemedlem, adgang til at læse din digitale post. Læseadgang kan være en god løsning for både dig og dine pårørende, hvis du fx ikke selv kan tjekke din digitale post, hvis du gerne vil have, at din ægtefælle også kan se den, eller hvis du som ung gerne vil have, at dine forældre hjælper dig med dine breve fra det offentlige.

Dog er det vigtigt at huske, at det overordnet er dit ansvar, at den digitale post, der kommer, bliver læst.

Du kan selv tildele læseadgangen i Digital Post på borger.dk eller e-boks.dk – eller du kan få hjælp til det i borgerservice. Du kan også tildele læseadgang til fx pårørende, hvis du ikke selv har NemID. Her skal du også henvende dig i borgerservice.

Hvem kan blive fritaget for Digital Post?

Hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget, hvis du opfylder mindst en af fritagelsesgrundene. Fritagelse har været mulig fra 1. marts 2014.

Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du:

  • Ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted
  • Har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
  • Er registreret som udrejst af Danmark
  • Er blevet hjemløs
  • Har sproglige vanskeligheder
  • Har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID.

For at blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige skal du som udgangspunkt møde personligt op på din lokale borgerservice. Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst én af fritagelsesgrundene. Du vil blive bedt om at vise legitimation. Du kan få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige.

Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilken af fritagelsesgrundene, du er omfattet af.

Fritagelse ved brug af fuldmagt – hvis du ikke selv kan gå på borgerservice

Du kan også bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås i borgerservice eller hentes øverst på denne side.

Hvis du skal sørge for fritagelse af en anden person, skal du have hendes eller hans underskrift på blanketten. Blanketten skal som udgangspunkt behandles af borgerservice i den kommune, hvor den person, som skal fritages, bor, men kan også behandles af andre kommuner. Det gør det lettere for dig, hvis du bor langt væk fra den person, du skal sørge for fritagelse for.

Fritagelse omfatter ikke lønsedler fra staten og beskeder om SU

Fritagelse fra Digital Post fra det offentlige omfatter ikke lønsedler fra staten og meddelelser i Digital Post i forbindelse med ansøgning om SU. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at modtage fx meddelelser om SU i Digital Post, skal du rette henvendelse til SU-myndighederne.

Fritagelse er som udgangspunkt tidsbegrænset

Nogle af fritagelsesgrundene, fx sproglige barrierer eller manglende adgang til computer med tilstrækkelig internet i hjemmet, kan være midlertidige. Derfor får du som udgangspunkt en fritagelse fra Digital Post, som varer fra registreringsdatoen til den 1. november i det 2. kalenderår efter registreringen.

Det fremgår af kvitteringen for fritagelsen, hvilken dato fritagelsen udløber. Derudover vil du blive underrettet i god tid, inden fritagelsen udløber. Herefter er det dit ansvar at blive fritaget på ny, hvis grunden til, at du blev fritaget i første omgang ikke er ændret, eller andre grunde er opstået.

Permanent fritagelse

Du kan blive fritaget permanent, hvis det står klart for medarbejderen i borgerservice, at du ikke bliver i stand til at modtage posten digitalt, fx pga. handicap, demens eller andet, som efter al sandsynlighed ikke vil ændre sig.

Du kan også blive fritaget permanent, hvis du flytter til udlandet. Du vil begynde at modtage Digital Post fra det offentlige igen, hvis du flytter tilbage til Danmark, og skal på dette tidspunkt fritages igen, hvis du ikke kan modtage Digital Post.

Udlandsdansker

Danskere med bopæl i udlandet og som ikke er registreret med en dansk folkeregisteradresse, er ikke omfattet af lov om Offentlig Digital Post.

Hvis du allerede har accepteret vilkår for Digital Post fra det offentlige, kan du selv framelde dig inde i løsningen indtil 1. november 2014. Efter 1. november 2014 skal du aktivt søge om fritagelse. Ved indrejse igen i landet, hvor du registreres med bopæl i Danmark, vil du igen blive tilmeldt obligatorisk Digital Post.

Vejledninger, film og guide

Vejledninger

Se her vejledninger til print eller skærmoptagelser, der hjælper dig med Digital Post på borger.dk.

Til print

Skærmoptagelse (åbner i YouTube):

Film

Se en kort film, der forklarer, hvad Offentlig Digital Post er, og hvordan du tjekker din post.

Guide

Brug en guide, der hjælper dig med at finde ud af, om du er klar til at modtage og læse din Digital Post. I guiden besvarer du 5-6 korte spørgsmål om fx NemID. Til slut får du en handlingsliste – specifikt til dig.

Oftest stillede spørgsmål om Digital Post

Hvis du vil vide mere om Digital Post, kan du læse vores spørgsmål og svar-sektion, hvor vi har samlet en række af de oftest stillede spørgsmål om Digital Post:

Digital Post in other languages

English (ENG)

If you want to know more about Digital Post, and what it means for you, then contact your local citizen service centre (borgerservice). Here you can get help to use Digital Post or become exempt from receiving Digital Post.

Polish (POL)

Więcej informacji na temat Poczty cyfrowej i tego, co oznacza ona w praktyce, otrzymać można w wydziale spraw obywatelskich (borgerservice) w lokalnym urzędzie gminy. Można tam również uzyskać pomoc w zakresie korzystania z Poczty cyfrowej oraz zwolnienia z niej.

Turkish (TUR)

Dijital Posta hakkında daha fazla bilgi almak ve sizin için ne anlama geldiğini öğrenmek için yerel vatandaşlık hizmetleri merkezinizle (borgerservice) iletişime geçin. Buradan, Dijital Postayı kullanma veya Dijital Posta alımından muaf olma konusunda yardım alabilirsiniz.

Somali (SOM)

Haddii aad rabto in aad hesho war dheeraad ah oo ku saabsan Boostada Dijital ah, iyo waxa ay adiga kaaga dhigan tahay (borgerservice), haddaba la xiriir xarunta adeegga muwaadiniinta ee xaafaddaada (borgerservice). Halkaas waxaad ka heli kartaa gargaar si aad u isticmaasho Boostada Dijital ah ama u noqoto qof ka reeban helitaanka Boostada Dijital ah.

Arabic (ARA)

إذا كنت تريد أن تعرف أكثر عن خدمة البريد الرقمي، وماذا ستقدمه لك، فما عليك سوى الاتصال بمركز خدمة المواطن المحلي (borgerservice). حيث ستجد المساعدة لاستخدام البريد الرقمي أو ستصبح مستبعد من استلامه.

Farsi (FAS)

اگر مایلید درباره پست دیجیتال و معنای آن بیشتر بدانید، با مرکز خدمات شهروندی محلی خود (borgerservice) تماس بگیرید. در این مرکز می‌توانید برای استفاده از پست دیجیتال کمک دریافت کنید، یا از دریافت پست دیجیتال معاف شوید.

German (DEU)

Wenn Sie mehr über Digital Post erfahren möchten, und was das für Sie bedeutet, wenden Sie sich bitte an Ihren Bürgerservice vor Ort. Hier kann man Ihnen zeigen, wie man Digital Post benutzt oder Sie davon befreien.