Ældrerådet

Læs om ældrerådets medlemmer og deres opgaver

Om ældrerådet

Kommunerne har siden 1995 haft en lovmæssig pligt til at oprette et ældreråd som en del af det kommunale selvstyre. 

Ældrerådet skal medvirke til at udbygge kontakten mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen samt rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Alle, der er over 60 år, har valgret til det lokale ældreråd og kan stille op som kandidater til rådet.

Referater

>> Se referater fra Ældrerådets møder under dagsordner og referater her

Pjece

Hent pjece om ældrerådet

Vedtægter og forretningsorden

Vedtægter for Ældrerådet 2014.pdf

Forretningsorden 2016

Årsrapport

Ældrerådets årsberetning 2015

Ældrerådets årsberetning 2016

 

Valg til ældrerådet den 19. november 2013

> Se stemmetal

Ældrerådet har følgende udvalg:

IT for ældre: Elsa Bannebjerg, Bende Ingstrup Andersen

Kultur og kontakt til medie.  Anna Jørgensen, Karen Møller, Elsa Bannebjerg, Ole Kragelund.

Bolig, centre og aktivitetstilbud, Poul Andersen, Gurli Juel Sørensen, Karen Møller, Jytte Schnell.

Sundhed, sygehus, genoptræning. Bende Ingstrup Andersen, Hans Græsborg, Jytte Schnell, Ole Kragelund.

Trafik, infrastruktur og miljø. Leif Hove, Poul Andersen , Bent Salminen.

Kostudvalg vedr. Djurs Mad.  Gurli Juel Sørensen, Hans Græsborg. (Repræsentant i bestyrelsen for Djurs Mad, hvis Syddjurs kommune skal repræsenteres)

Byggeudvalg vedrørende demensbyggeri i Kolind: Bende Ingstrup Andersen, Ole Kragelund

Byggeudvalg vedrørende Rønde Plejeboliger: Elsa Bannebjerg, Jytte Schnell

 

Medlemmer

 

 

Formand

Karen Møller
Ilbjergvej 10
8420 Knebel
Karen@mbh.dk
Tlf: 86 36 54 03
Mobil: 40 68 60 99

Bende Ingstrup Andersen

 

Næstformand

Bende Ingstrup Andersen
H.C. Andersensvej 4
8560 Kolind
fabiola4@fiber.dk
Tlf: 86 39 10 80

Poul Andersen
Snedkervænget 6
8543 Hornslet
poultulle@youmail.dk
Mobil 24 22 42 60

Elsa Bannebjerg
Klydevej 4 B
8410 Rønde
Elsa1947@live.dk
Mobil 30 62 52 78

Kragelund

Ole Kragelund
Moesbakken 22
8410 Rønde
Ole.kragelund@gmail.com
2871 2610

Leif Hove

Leif Hove
Søhusparken 10c
8400 Ebeltoft
hovel@post11.tele.dk 
86 34 36 66

Anna S. Jørgensen
Plantagen 45
8400 Ebeltoft
sommeriebeltoft@live.dk
Mobil 61 27 22 38

Hans Græsborg Pedersen
Skovtoften 9
8550 Ryomgård
hans@graesborg.dk 
Tlf: 86 39 41 80 Mobil: 20 97 23 57

Bent Salminen

Bent Erik Salminen
Maarupvej 21
8560 Kolind
bentsalminen@hotmail.com
Tlf: 86 39 11 99

Jytte Schnell

 

Jytte Schnell
Thorsagervej 9
8544 Mørke
morjytte@hotmail.dk
Tlf: 86 37 62 66

Gurli Juel Sørensen

Gurli Juel Sørensen
Lærkevej 27, Øksenmølle
8400 Ebeltoft
gurli-otto@privat.dk
8610 3690

 

Suppleanter

 

1. suppleant

Jørn Jelle
Energivej 90
8420 Knebel

2. suppleant

Erik Buus
Havagervej 19 C
8420 Knebel

3. suppleant

Teddy Bech Pedersen
Strandparken 65
8410 Rønde

 

 

Sekretær i ældrerådet:

Sundheds- og omsorgschef Ingelise Juhl
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
iju@syddjurs.dk 
Mobil: 24 48 75 54

 

Udsendelse af dagsorden, referat, afregning og budget

Ledelsessekretariatet

Sekretær
Ulla Haue Pedersen,
Lundbergsvej 2
8400 Rønde

uhp@syddjurs.dk
Tlf.: 87 53 50 11

 

Opdateret: 03-05-2017 08:42