Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte


Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 29. marts 2017 kl. 14.30

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 807 Spørgetid 29/3-2017
Punkt 808 Udtræden af bestyrelsen for LAG Djursland
Punkt 809 Lærings og trivselspolitik "frem mod 2020"
Punkt 810 Parkeringskontrol i Syddjurs Kommune
Punkt 811 Udkast til partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri med flere
Punkt 812 Fremtidig kostforplejning i plejeboliger
Punkt 813 Høring af revideret kvalitetsstandard om aktivitetstilbud jævnfør servicelovens § 104
Punkt 814 Høring af revideret kvalitetsstandard om merudgiftsydelse jævnfør servicelovens § 100
Punkt 815 Midler til Familierelateret alkoholbehandling overføres fra Familieområdet til Rusmiddelcenteret
Punkt 816 Ombygning af Engvej 24 i Hornslet
Punkt 817 Boligområde ved Rodskovvej og Degnevænget i Hornslet. Lokalplan nr. 405 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3. Endelig behandling  
Punkt 818 Mørke IF. Udbedring af boldbaner
Punkt 819 Anmodning om vedståelse af kommunegaranti, A/B Smuglerstien
Punkt 820 Helhedsplan for Skanseparken i Ebeltoft - godkendelse af nedrivning af ejendom
Punkt 821 Godkendelse af skema C, djursBO, afd. 80, Nannas Vænge etape 1,
Punkt 822 Årsregnskab 2016 for Business Region Aarhus og orientering om 2016 aktiviteter
Punkt 823 Trafiksikkerhedsstrategi 2017 - 2020
Punkt 824 Forslag fra B, F og V vedr. nedklassificering af private fællesveje
Punkt 825 Salg af Nimtofte Børnehave til Midtdjurs Friskole(Lukket punkt.)
Punkt 826 Salg af Feldballe Børnehave(Lukket punkt.)

Opdateret: 29-03-2017 09:22