Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte


Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 21. juni 2017 kl. 16.00

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 865 Spørgetid 21/6-2017
Punkt 866 Forslag fra Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten om initiativ til lokal arbejdstidsaftale med Danmarks Lærerforening    
Punkt 867 Implementering af Lærings- og trivselspolitik    
Punkt 868 Eftermiddagsklub tilbud i fremtiden
Punkt 869 Afrapportering fra §17, stk. 4 udvalget "Gentænk borgerinddragelse"
Punkt 870 Tegningsret - bemyndigelse til underskrift
Punkt 871 Vedtagelse af "Tematillæg til Planstrategi 2015 for by- og turismeudvikling i kystnærhedszonen"    
Punkt 872 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A. - Godkendelse af projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Dråby nord, etape 2.    
Punkt 873 Drænsystem Ahl-2 på Ahl, 8400 Ebeltoft - Klage til Statsforvaltning vedr. renovering
Punkt 874 Nordsydvejen - Høringsbemærkning samt stillingtagen til projekttilrettelser
Punkt 875 Tillæg til spildevandsplan for kloakering af Vandkærsholmvej 1, 8400 Ebeltoft - Endelig godkendelse
Punkt 876 Djurs Sommerland - Endelig vedtagelse af VVM-redegørelse med tilhørende VVM-tilladelse af udvidelsesplaner
Punkt 877 Lokalplan nr. 402. Rekreativt område til forlystelsesparken Djurs Sommerland ved Nimtofte. Endelig vedtagelse    
Punkt 878 Etablering af kunstgræsbane ved Tirstrup Idrætsefterskole - Finansiering af afvandingsløsning    
Punkt 879 Renovering og ombygning af Marienhoffskolen - Licitationsresultat
Punkt 880 Biograf- og Kulturhuset Kom-Bi - fremtid og udvikling
Punkt 881 Årsregnskab 2016 - Godkendelse af revideret årsberetning
Punkt 882 Revisionsberetning nr. 26 vedr. årsregnskabet 2016
Punkt 883 Godkendelse af årsregnskab 2016 for Beredskab & Sikkerhed
Punkt 884 Plan for brandsyn - Beredskab & Sikkerhed
Punkt 885 Evaluering af valutavælger-aftalerne/swap med Deutsche Bank
Punkt 886 Fastsættelse af garantiprovision på ældre garantistillelser givet til forsyningsselskaber
Punkt 887 Nyt Kasse- og regnskabsregulativ for Syddjurs Kommune
Punkt 888 Reno Djurs I/S - Godkendelse af gebyrblad for 2018
Punkt 889 Kræftplan IV - udmøntning og bevilling
Punkt 890 Budgetopfølgning pr. 30. april 2017. Samlet rapportering
Punkt 891 Udpegning af valgstyrere og tilforordnede til kommune- og regionsrådsvalg den 21. november 2017
Punkt 892 Udpegning af stedfortrædere til Valgbestyrelsen ved kommunale valg
Punkt 893 Tilladelser til indsamlinger på valgsteder og meningsmålinger i forbindelse med kommune- og regionrådsvalg 2017
Punkt 894 Orientering om aktiviteter i forbindelse med afholdelsen af kommune- og regionsrådsvalg valg 2017
Punkt 895 Nato-molen - Strategi og dialog(Lukket punkt.)

Opdateret: 21-06-2017 16:19
Feedback