Aflastningshuset Skovly

Skovly
Skovly
Aflastningshuset Skovly er et aflastningstilbud for børn og unge med handicap.

Huset ligger lige opad skoven, og lige udenfor døren har vi en hyggelig indhegnet sø, heste, grise, får, kaniner og en kat. Vi har i huset 5 værelser og dermed plads til 5 børn og unge ad gangen.

Vi bor på samme matrikel som aktivitetstilbuddet Skovly og STU som står for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Hos Aflastningshuset Skovly har vi vores egen bus, så barnet/den unge kan køres frem og tilbage imellem huset og dagtilbud eller skole. Det giver os mulighed for en mundtligoverlevering.

Aflastningshuset Skovly tilbyder aflastningsforløb af kortere og længere varighed efter aftale omkring det enkelte barn /den enkelte unge.  

Der tilbydes aflastning på hverdage og i weekender og i den konstruktion, der bliver aftalt.

Et aflastningsdøgn går fra kl. 15.00 til kl. 15.00 næste dag. Er der skiftedag på dage, hvor skole- eller fritidstilbud er lukket, skal barnet være afhentet senest kl. 11.00. Ankomst sker efter kl. 15.00.

Den professionelle tilgang
Aflastningen er et tilbud hvor der bliver anvendt relationspædagogik med udgangspunkt i et trygt, varmt, roligt, omsorgsfuldt, struktureret og forudsigeligt miljø, med omsorgsfulde professionelle personaler.

Vi fokuserer/prioriterer de positive relationer der kommer i hverdagen, og vi kigger på de forskellige samspil der opstår mellem de enkelte børn/ unge mennesker. 

Vi arbejder ressourcefokuseret og anerkendende med udgangspunkt i den enkelte unge / det enkelte barn. 
(KRAP – Kognitiv Ressourcefokuseret Anderkendende Pædagogik).

Tæt Forældresamarbejde 
Personalet i aflastningshuset vægter en tæt kontakt til forældrene højt, og ringer hvis de har spørgsmål eller vil fortælle, hvordan det går med barnet. Forældre er ligeledes altid velkommen til at ringe til os. 

En tæt kontakt med forældrene er afgørende for barnets trivsel i aflastningen, samt en forudsætning for et godt samarbejde. 

Vi er med til at skabe rammerne omkring at bygge bro mellem hjem og aflastning. Forud for aflastningen på Skovly, vil der være en tæt dialog mellem forældre og personalet, så vi hele tiden er opmærksom på hvor den unge/barnet er. Samme overlevering vil ske efter ophold enten via kommunikationsbogen eller mundtlig overlevering. 

Mens barnet er på Skovly, er personalet flittige fotografer og laver en billedserie, som barnet/den unge kan få med hjem.

Billederne betyder, at barnet/den unge lettere kan sætte ord på sine oplevelser, og at forældrene har noget at spørge ind til.

Rammerne på Skovly
Den unge/barnet får sit eget værelse med badeværelse. 

Værelset indrettes efter barnet/den unge der er i aflastning, så det bliver et værelse med genkendelige rammer og med et interessefokus.   

Der sikres til dagligt en sund og varieret kost ud fra organisationens kostpolitik.    

Eventuel medicin vil blive opbevaret i aflåst skab. Nogle har brug for at få deres medicin i køleskab, her vil der være et separat køleskab til dette.

Barnet/den unge vil så vidt muligt møde det samme personale og børn/unge når han eller hun er i aflastning på Skovly. 
Skovly er placeret i et naturskønt område med højt til loftet og som indbyder til leg i naturen. Aktiviteterne følger den enkle børnegruppes interesser og behov.  

-Derudover er der mulighed for at benytte træværksted, legeplads, dyr, skov, læringshave, drivhus og meget andet.                         

Besøg på Skovly
Forældre er altid velkomne til at besøg Skovly, inden de beslutter sig for, om de ønsker deres barn visiteret. Visitation til aflastningen på Skovly skal bevilges af kommunen. 


 

Opdateret: 06-09-2019 08:31

Kontakt