Akutteam og akutpladser

Rehabiliteringsafdelingen har etableret et akutteam og 4 akutpladser for at styrke og udvikle kvaliteten af det akutte sygeplejeberedskab. Det er for at kunne imødekomme det øget antal udskrivelser fra sygehusene og det efterfølgende behandlingsforløb.

Videopræsentation af akutteamet

 

Styrkelse af indsatsen i den akutte fase
Etablering af akutpladser og akutteam skal sikre, at ældre borgere kan udskrives til et kommunalt tilbud døgnet rundt alle ugens dage, og at lægevagten og sygehusene kan komme i hurtig kontakt med den kommunale sygeplejerske, der har kompetence til at sætte de fornødne foranstaltninger i gang.

Akutteamet vil styrke indsatsen i den akutte fase, hvor en fokuseret indsats i hjemmet kan forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser samt undgå genindlæggelser efter endt sygehusindlæggelse af borgere med f.eks. blærebetændelse, væskemangel, lunge-betændelse, fald, underernæring, KOL og psykiatriske lidelser.

Link til kvalitetsstandarder for akutpladser

 

Opdateret: 13-02-2019 08:53

Kontakt

Relaterede links

Feedback