Demens og demenspolitik

Rådgivningscafé på Lindegården i Mørke

Mangler du råd til at håndtere hverdagen med en demenssygdom, eller vil du vide mere om demens, er du meget velkommen til at besøge os på Lindegården til åben café.

 

Demensteamet står klar 

Torsdag d. 6. december kl. 16:00-18:00

Lindegården, Skolevej 19, 8544 Mørke

 

Når  et menneske får demens påvirker det ofte familien, venner, naboer og det øvrige nærsamfund. Tit opstår mange problemer og spørgsmål bl.a. vedr. den dementes adfærd, kommunikation og døgnrytme.

 
Det kan give usikkerhed for de pårørende, om de nu gør tingene rigtigt.
Demenslinien giver mulighed for rådgivning , vejledning og orientering om Syddjurs kommunes tilbud til borgere med demens. 
 

Demensfællesskabet Østjylland

Syddjurs Kommune er med i et samarbejdsprojekt med Odder, Favrskov og Aarhus kommune der hedder Demensfællesskabet Østjylland.

Demensfællesskabet Østjylland tilbyder aktiviteter for personer med demens og deres familier i Østjylland. Aktiviteterne udvikles i samarbejde med jer, der har en demenssygdom tæt inde på livet. Den primære målgruppe er hjemmeboende i den tidlige og moderate sygdomsfase og deres familier.

Aktiviteterne finder sted i Aarhus, Odder, Syddjurs og Favrskov kommune. De realiseres i samarbejde med jer samt fagpersoner, frivillige og lokalsamfundet i de involverede kommuner. Følg med i aktivitetskalenderen på Alzheimerforeningens hjemmeside under arrangementer her. Følg også med på deres facebookside her

 

Aktivitets- og rådgivningscentre

Som en del af Demensfællesskabet Østjylland indgår Syddjurs Kommune i et nyt projekt i samarbejde med Alzheimerforeningen. Formålet med projektet er at tilbyde aktiviteter og rådgivning til borgeren med demens og dennes pårørende. Du kan læse mere om projektet og løbende finde information om aktiviteter under bjælken ”Tilbud til borgere med demens og deres pårørende” på denne hjemmeside, eller på Alzheimerforeningens hjemmeside eller Facebook side.

 

Demenshandleplan

Med Syddjurs Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik 2016-2020 ønsker vi at skabe de bedste betingelser for et aktivt og værdigt liv som ældre, samtidig med at den enkeltes livskvalitet opretholdes. Syddjurs Kommune ønsker derfor med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige løsninger inden for demensområdet således, at borgeren på vidt muligt kan mestre sin egen hverdag, og fortsætte det liv, som borgeren altid har levet – også når demenssygdommen indtræffer.

 

Demenshandleplanen for 2017-2021 omfatter følgende fokusområder:

  • Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
  • Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
  • Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens
  • Demensvenlige samfund og boliger
  • Øget videns- og kompetenceniveau

 

 

Opdateret: 29-11-2018 09:18

Kontakt

Feedback