Nye initiativer

Rådgivningscafé om demens

Syddjurs Kommune har fået en Rågivningscafé om demens, som er åben 2 timer den første torsdag i måneden. Caféen er for dig, som har spørgsmål om demens, eller som ønsker at høre om kommunens tilbud til borgere med demens og deres pårørende.
 

Kommunen har en lang række tilbud indenfor træning og aktivitet, sociale arrangementer, støtte og rådgivning.

Ved denne Rådgivningscafé vil personale fra DemensCenter Syddjurs stå klar. Dette omfatter demenskonsulenter, demenskoordinator, psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut, som står klar til at besvare spørgsmål og videregive information om demens.

Næste gang er torsdag den 6. december 2018

Tid: 16:00-18:00,

Sted: Lindegården, Skolevej 19 8450 Mørke

 

Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens.

Syddjurs Kommune har modtaget tilsagn om støtte fra Sundhedsstyrelsen satspulje til udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025. Puljen er målrettet aktivitetstilbud for personer med demens samt aflastning for deres pårørende. Kommunen ansøgte om støtte til både et træningstilbud for personer med demens og et stressreducerende tilbud til pårørende ved demens. Formålet med disse tilbud er at øge livskvaliteten samt at gøre det nemmere at være demensramt og pårørende til en borger med demens.

 

Sundhed for krop og sjæl

Træningstilbuddet ”Sundhed for krop og sjæl” er et kombineret motions- og kognitiv træningshold tilpasset personer med demens. Selvom demensdiagnosen skaber begrænsninger i hverdagen, er det vigtigt at holde både kroppen og hjernen i gang, så de bevarede egenskaber kan udnyttes til fulde. Samtidig kan meningsfulde aktiviteter skabe større livsglæde – både for personen med demens og deres pårørende. Projektperioden for træningstilbuddet løber over 1 år.


Den fysiske træning bliver tilpasset den enkeltes evner og begrænsninger. Træningen vil blandt andet indebære styrketræning, let konditionstræning og træning af balance, koordination etc.

I dette tilbud vil træningen af hjernen tage udgangspunkt i tilgangen fra Kognitiv Stimulationsterapi (CST), for at skabe en varieret træning, som favner alle dele af mennesket med demens. CST er et struktureret gruppeforløb, hvor målet er at aktivere og udfordre borgere med demens. Tilgangen bygger på anerkendelse og gode oplevelser og aktiviteter – det skal være lærerigt og underholdende at træne! Det er deltagernes mening og oplevelse, som er i centrum, hvilket styrker selvtillid og mod på deltagelse i sociale sammenhænge. CST kan give meningsfuld beskæftigelse og kan være en væsentlig måde at holde sig orienteret og samtidig styrke følelsen af identitet og oplevelsen af egne evner.

Hvilken effekt har træning?

Den fysiske træning kan fremme koncentrationsevnen samt hvor hurtigt hjernen arbejder. Den forbedrede styrke og kondition kan understøtte den daglige funktion og fastholdelse af aktiviteter i hverdagen.

Forskning af de ikke-medicinske behandlingsmetoder ved demens påviser, at CST er det eneste behandlingsforløb som giver en væsentlig forbedring af de kognitive funktioner som sprog, hukommelse og opmærksomhed. Effekten er lig den medicinske behandling af Alzheimers demens.

 

Mindfulness for pårørende til en borger med demens

At blive ældre kan være forbundet med særlige udfordringer i sit eget liv eller hos de mennesker, som man holder af. I Syddjurs Kommune ønsker vi at række hånden ud til de pårørende, som oplever at være belastet i hverdagen, og som har brug for støtte til at håndtere livssituationen. Sessionerne kan skabe et pusterum i en travl og presset hverdag, samtidig med at danne en ramme for socialt samvær og gode snakke. Mindfulness-sessionerne starter op til foråret og afholdes én ugentlig aften i et 8-ugers forløb.

Grunden til at vi tilbyder Mindfulness til pårørende er, at dette i flere videnskabelige studier har påvist at kunne øge livskvaliteten, mindske belastning, stress og depressive symptomer samt at forbedre søvnkvaliteten hos pårørende med en demenssygdom inde på livet.

Opdateret: 19-11-2018 09:41

Kontakt

Relaterede links

Feedback