Tilbud til borgere med demens

Læs mere om hvilke tilbud Syddjurs Kommune har til borgere med demens

Læs mere om tilbud til borgere med demens under 'Trænings- og aktivitetstilbud' samt 'Værestedet'

Se derudover under 'Tilbud til borgere med demens og deres pårørende', hvor der løbende informeres om arrangementer og tilbud målrettet borgere med demens.

 

Svømning i varmtvandsbassin

I samarbejde med Syddjurs Kommune tilbyder FOF Djursland kompenserende specialundervisning for voksne der er ramt af demens.

Undervisningen tilrettelægges efter den enkeltes behov og muligheder, og foregår på små hold i varmtvandsbassinet i Tirstrup.

Læs mere om tilbudet i filen længere nede på siden.

 

Træning og socialt mødested for borgere med demens

Syddjurs Kommunes træningstilbud retter sig til borgere, der lige har fået konstateret en demenssygdom, eller har demens i tidlig fase.

Formålet med træningen er at bedre eller bevare kroppens funktioner samt øge dit velbefindende.

Træningen består af holdtræning 3 x ugentligt i 2 timer. Tiden er opdelt således:

  • Én times fysisk træning bestående af 3x10 min med moderat til høj intensitet, derudover styrketræning, bevægelighedstræning, koordination- og balancetræning. Ca. en gang om måneden træner vi ude.
  • Samt én times socialt samvær, hvor vi drikker en kop kaffe eller et glas juice. Vi tilbyder en sund snack.

Træningen varetages af terapeuter der løbende vurderer om den enkelte deltager profiterer af træningen og dermed fortsat kan deltage på holdet.

Vil du vide mere, så klik på bilaget vedr. tilbuddet nedenfor.

 

Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens

Syddjurs Kommune har modtaget tilsagn om støtte fra Sundhedsstyrelsen satspulje til udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025. Puljen er målrettet aktivitetstilbud for personer med demens samt aflastning for deres pårørende. Kommunen ansøgte om støtte til både et træningstilbud for personer med demens og et stressreducerende tilbud til pårørende ved demens. Formålet med disse tilbud er at øge livskvaliteten samt at gøre det nemmere at være demensramt og pårørende til en borger med demens.

Sundhed for krop og sind

Træningstilbuddet ”Sundhed for krop og sjæl” er et kombineret motions- og kognitiv træningshold tilpasset personer med demens. Selvom demensdiagnosen skaber begrænsninger i hverdagen, er det vigtigt at holde både kroppen og hjernen i gang, så de bevarede egenskaber kan udnyttes til fulde. Samtidig kan meningsfulde aktiviteter skabe større livsglæde – både for personen med demens og deres pårørende. Projektperioden for træningstilbuddet løber over 1 år.


Den fysiske træning bliver tilpasset den enkeltes evner og begrænsninger. Træningen vil blandt andet indebære styrketræning, let konditionstræning og træning af balance, koordination etc.

 

I dette tilbud vil træningen af hjernen tage udgangspunkt i tilgangen fra Kognitiv Stimulationsterapi (CST), for at skabe en varieret træning, som favner alle dele af mennesket med demens. CST er et struktureret gruppeforløb, hvor målet er at aktivere og udfordre borgere med demens. Tilgangen bygger på anerkendelse og gode oplevelser og aktiviteter – det skal være lærerigt og underholdende at træne!

Det er deltagernes mening og oplevelse, som er i centrum, hvilket styrker selvtillid og mod på deltagelse i sociale sammenhænge. CST kan give meningsfuld beskæftigelse og kan være en væsentlig måde at holde sig orienteret og samtidig styrke følelsen af identitet og oplevelsen af egne evner.

Hvilken effekt har træning?

Den fysiske træning kan fremme koncentrationsevnen samt hvor hurtigt hjernen arbejder. Den forbedrede styrke og kondition kan understøtte den daglige funktion og fastholdelse af aktiviteter i hverdagen.

 

Forskning af de ikke-medicinske behandlingsmetoder ved demens påviser, at CST er det eneste behandlingsforløb som giver en væsentlig forbedring af de kognitive funktioner som sprog, hukommelse og opmærksomhed. Effekten er lig den medicinske behandling af Alzheimers demens.

 

Er du interesseret, eller ønsker du mere information om disse tilbud, kontakt da Demensteamet.

 

Har du lyst til at deltage i en hyggelig aktivitet / udflugt?

Har du demens eller demenslignende symptomer?

Bor du i eget hjem sammen med din ægtefælle/samlever?

Har du lyst til at mødes med andre ligesindede og tage med på en hyggelig udflugt?

Så er dette måske noget for dig.

 

På følgende datoer i 2018 bliver der arrangeret en aktivitet eller udflugt, se info om hver enkelt udflugt nedenfor:

  • Søndag d. 28. januar          Tur til Kattegatcentret
  • Lørdag d. 10. marts            Rundtur på havnen i Aarhus og omegn
  • Søndag d. 6. maj                Tur til Himmelbjerget
  • Lørdag d. 16. juni                Tarteletter på Café Alrø
  • Søndag d. 2. september     Grill i sommerhus i Fjellerup
  • Lørdag d. 6. oktober           Tur til Mariager Saltcenter
  • Lørdag d. 3. november       Grønhøj Kro og Museum
  • Søndag d. 9. december      Julegudstjeneste og frokost Gjerrild Kro

Tilmelding og betaling:

Senest en uge før det ønskede arrangement hvor der også betales for turen. 

Tilmelding skal ske til Værestedet på telefonnr. 8753 5580 eller til Demensteamet på 8753 5685.

 

 

Opdateret: 01-11-2018 10:33

Kontakt

Feedback