Aktivitetstilbud

Syddjurs kommune tilbyder en række halv- og heldagtilbud til borgere med demens eller demenslignende symptomer

Halv- og heldagstilbud for borgere med demens

Der er to former for aktivitets-tilbud til borgere med demens; halvdagstilbud og heldagstilbud. Sidstnævnte kan du læse mere om under Værestedet.

Halvdagstilbud henvender sig til dig, som er

  • over 65 år
  • har en demenssygdom af moderat til svær grad.

Der tilbydes op til 2 målrettede tilbud om ugen pr. borger, på 4 af kommunens dagcentre. Du kan læse mere om aktiviteterne og centrene nedenfor.

Du skal visiteres til at kunne deltage i tilbuddene for demente. Henvendelse kan ske til demenstteamet eller visitationen i Syddjurs kommune.

 

Rosengården i Hornslet

Tirsdag 9.00-13.30 - Grøn omsorg

For borgere med demens eller demenslignende symptomer.

Vi er i sommerhalvåret i vores kolonihave hvor vi passer have og laver mad sammen.

I vinterhalvåret kører vi en lille tur om formiddagen og kører så på Lindegården og laver mad sammen.

Kontaktperson: Anja Kjær (ankj@syddjurs.dk) eller Mona Lisa Nichelsen (mln@syddjurs.dk)

 

Torsdag 9.00-12.00 - Køregruppe

For borgere med demens eller demens lignende symptomer. 

 

Vi kører ud i det blå og får vores formiddagskaffe. Og så er vi altid ude at gå en lille tur. 

 

Kontaktperson: Anja Kjær (ankj@syddjurs.dk) eller Mona Lisa Nichelsen (mln@syddjurs.dk)

 

Solbakken i Ebeltoft

Køregruppe torsdag 9.30-12.00

Kontaktperson: Inge Johansen (injo@syddjurs.dk)

Pris: 40 kr. per gang for kaffe og frokost

 

Kørsel: Der er mulighed for at blive visiteret til kørsel via visitationsteamet. Der er brugerbetaling til kørsel efter aktuel takst.

 

Se mere generelt om Vedligeholdende træning og aktivitet her: Vedligeholdende Træning og Aktivitet

 
Opdateret: 28-02-2020 09:00

Kontakt