Aktivitetstilbud

Syddjurs kommune tilbyder en række halv- og heldagtilbud til borgere med demens eller demenslignende symptomer

Halv- og heldagstilbud for borgere med demens

Der er to former for aktivitets-tilbud til borgere med demens; halvdagstilbud og heldagstilbud. Sidstnævnte kan du læse mere om under Værestedet.

Halvdagstilbud henvender sig til dig, som er

  • over 65 år
  • har en demenssygdom af moderat til svær grad.

Der tilbydes op til 2 målrettede tilbud om ugen pr. borger, på 4 af kommunens dagcentre. Du kan læse mere om aktiviteterne og centrene nedenfor.

Du skal visiteres til at kunne deltage i tilbuddene for demente. Henvendelse kan ske til demenstteamet eller visitationen i Syddjurs kommune.

 

Lyngparken i Knebel - Oasen

Mandag og onsdag 12.30 - 15.00

Lyngparken er placeret i hjertet af Mols Bjerge, hvilket vi selvfølgelig vil gøre brug af. vi kan blandt andet gøre brug af områdets bus til mindre udflugter.

Vi har nogle dejlige lokaler, og en frodig sansehave med et lille væksthus lige udenfor døren. Alt dette inddrager vi, således at man får nogle gode og trygge oplevelser os os

Aktivitetens indhold: Social samvær med kognitiv træning, om onsdagen er der fysisk træning. Borgerne spiser frokost sammen i cafeen, senere er der sociale aktiviteter som sang, musik, gåture i haven, køreture, spil og snak derefter kaffe og brød som kan købes for 15,-

Målgruppen: Borgere med demenslignende symptomer

Kontaktperson: Beskæftigelsesvejleder Dorte Breinholt (dorbr@syddjurs.dk, tlf direkte: 87535539)

 

Rosengården i Hornslet

Tirsdag 9.00-13.30 - Grøn omsorg

For borgere med demens eller demenslignende symptomer.

Vi er i sommerhalvåret i vores kolonihave hvor vi passer have og laver mad sammen.

I vinterhalvåret kører vi en lille tur om formiddagen og kører så på Lindegården og laver mad sammen.

Kontaktperson: Anja Kjær (ankj@syddjurs.dk) eller Mona Lisa Nichelsen (mln@syddjurs.dk)

 

Torsdag 9.00-12.00 - Køregruppe

For borgere med demens eller demens lignende symptomer. 

 

Vi kører ud i det blå og får vores formiddagskaffe. Og så er vi altid ude at gå en lille tur. 

 

Kontaktperson: Anja Kjær (ankj@syddjurs.dk) eller Mona Lisa Nichelsen (mln@syddjurs.dk)

 

Solbakken i Ebeltoft

Køregruppe torsdag 9.30-12.00

Kontaktperson: Inge Johansen (injo@syddjurs.dk)

Pris: 40 kr. per gang for kaffe og frokost

 

Kørsel: Der er mulighed for at blive visiteret til kørsel via visitationsteamet. Der er brugerbetaling til kørsel efter aktuel takst.

 

Se mere generelt om Vedligeholdende træning og aktivitet her: Vedligeholdende Træning og Aktivitet

 
Opdateret: 24-09-2019 11:29

Kontakt