Personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler er standardprodukter eller særligt fremstillede kropsbårne produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe følgerne af en varig permanent lidelse, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte.

Alle ansøgninger behandles efter Servicelovens § 112.  Link til Servicelovens § 112

Hjælpemidler ydes efter en individuel konkret vurdering, når det

 • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
 • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet
 • Er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv

Iflg. Servicelovens § 112, Bekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, skal der gøres opmærksom på, at kommunen kun er forpligtet til at yde hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Hvis du vælger en anden type end den du iflg. Servicelovens § 112 er berettiget til, skal du selv betale differencen. Differencen skal i så fald afregnes direkte med leverandøren.

Alle ansøgninger skal altid søges Digitalt via Kommunens hjemmeside – Blanketter/Selvbetjening på denne side, hvis du har brug for support til udfyldelse af digital ansøgning – kontakt Borger Service.

Eksempler på personlige hjælpemidler:

 • Proteser /arm, ben, bryst
 • Paryk/toupe
 • Ortopædisk fodtøj (takstreguleret egenbetaling) indlæg/skoforhøjelse på eget indkøbt fodtøj
 • Ortoser/ bandager/skinner/ korsetter/ brokbandage/halskrave
 • Diabetes hjælpemidler - hvis man selvstændigt kan varetage opgaven uden hjælp fra hjemmesygeplejen
 • Kompressionshandsker og ærmer
 • Svagsynsoptik  / briller, linser og øjenprotese
 • Stomi  -  kolostomi, ileostomi, urostomi  
 • Trachestomi /lanryngectomi (hvis man er afsluttet fra hospitalet og ikke får hjemmesygepleje)

Hvis der er spørgsmål om ovenstående personlige hjælpemidler kontakt:

Tlf.nr. til afdelingen for Personlige hjælpemidler er 87 53 58 59, kl. 8.30-12.00 man-fredag/lukket onsdag.

STØTTESTRØMPE området varetages af kommunens sygeplejevisitation

Tlf.: 87 53 60 00. Daglig telefontid fra 7-20

Der er en responstid på ca. 14 dage på henvendelser vdr. støttestrømper

INKONTINENS området i form af bleer, katetre urinposer mv. varetages af kommunens inkontinens sygeplejerske Ann Brask tlf. 51 15 42 17 man-tirs 8.30-12.30 og torsdag 8.30-12.30 altså onsdag er telefonfri. (man kan altid indtale en tlf. besked).

Alle borgere der har ansøgt om personlige hjælpemidler, vil modtage en skriftlig afgørelse, hvor det vil fremgå, hvordan man kan anskaffe sig de bevilgede hjælpemidler.

Sagsbehandlingstid: 4 uger fra den dag kommunen har modtaget den nødvendige dokumentation inkl. ansøgningsskema.                                                                                                           

Opdateret: 22-09-2016 11:50

Kontakt