2.10. Ophold i boformer egnet til længerevarende ophold

Bestemmelsen i servicelovens § 108 omfatter navnlig personer med fysiske handicap, udviklingshæmmede og psykisk syge. Bestemmelsen er et supplement til regler om ældre- og handicapboliger i almenboliglovgivningen og kan etableres i tilknytning til en boform efter § 110. Om magtanvendelse henvises til §§ 124-128. Flytning til et botilbud kræver samtykke, ellers anvendes § 129.

Opdateret: 07-04-2017 10:36

Kontakt