2.3. Akut magtanvendelse

Den eneste form for akut magtanvendelse der efter serviceloven lovligt kan foretages, er fastholdelse og føring af en borger til et andet opholdsrum (serviceloven § 126). Se den konkrete instruks punkt 2.13.

 

Enhver anden form for magtanvendelse uden forudgående tilladelse vil være ulovlig, men kan efter omstændighederne falde ind under den ulovlige, men straffrie magtanvendelse, der kan ske via nødværge og nødret.

Opdateret: 07-04-2017 10:28

Kontakt