Mindfulness for pårørende

Mindfulness kan give dig et pusterum til at ’lade op’ og hvile kroppen. Du vil lære øvelser, som er med til at skabe større overskud og velvære i en presset hverdag.

I Syddjurs Kommune ønsker vi at række hånden ud til de pårørende, som oplever at være belastet i hverdagen, og som har brug for støtte til at håndtere livssituationen.

Udsagn fra tidligere deltagere:

"Jeg får meget mere ud af de lykkelige stunder,
og jeg er bedre til at lægge mærke til dem"

"Jeg har ikke sovet så godt i årevis!"

"Jeg oplever en større grad af accept af vores situation,
og jeg kan lettere slippe bekymringer"

"Det var vigtigt, at der var plads til de pårørendes frustrationer"

 

Hvem kan deltage i Mindfulness?
Mindfulness er for alle, men dette tilbud henvender sig til dig, som er nærmeste pårørende ved en fysisk eller psykisk sygdom. Sygdommen medfører ofte et stort behov for hjælp i hverdagen, hvilket kan tære på kræfterne hos den pårørende. Tilbuddet er både for dig, som er ny i ”pårørende-rollen”, og til dig, som har oplevet et langt sygdomsforløb tæt på.

Formålet med tilbuddet:
Syddjurs Kommune tilbyder et Mindfulness-forløb, som kan give et pusterum og et sted at finde ro, både fysisk og mentalt, i en stressfyldt hverdag. Grunden til at vi tilbyder Mindfulness træning til pårørende er, at dette i flere videnskabelige studier har påvist at kunne øge livskvaliteten, mindske belastning, stress og depressive symptomer samt at forbedre søvnkvaliteten hos pårørende med en alvorlig sygdom inde på livet.

Kommunen afholdt et mindfulness-forløb i foråret 2019. For 90 % af deltagerne havde forløbet været en aflastning. Alle deltagere følte sig bedre klædt på til at håndtere udfordringer i hverdagen, og 90 % oplevede at have fået mere overskud. Alle deltagere svarede, at de kan anbefale forløbet til andre pårørende i kommunen.

Hvorfor er dette vigtigt?
En stressfyldt hverdag kan være en stor belastning både fysisk og psykisk. Det er derfor vigtigt at reagere på de små signaler, inden kroppen selv siger stop. Mindfulness er ikke kun virksom, når du er blevet syg, men det kan være en måde at forebygge og ruste til at klare belastningen i hverdagen.
For at kunne lytte til sin krop, er det vigtigt at være i kontakt med sin krop. Dette gælder også at kunne være i kontakt med de tunge, svære følelser, som ofte følger med, når alvorlig sygdom kommer tæt på. At kunne være til stede i nuet og rumme livssituationen med alt hvad den indebærer, er derfor både vigtigt for dig som pårørende, men også for din kære, som er syg.

Praktiske informationer:

Tid: Mindfulness-sessionerne varer 2½ time inkl. kaffepause, og de afholdes ugentligt gennem et 8 ugers forløb.

Hvis du er interesseret i at deltage på vores næste hold, tag da kontakt til kommunens pårørendevejleder.

Hver session vil både indebære meditations-øvelser, lette yoga-øvelser og socialt fællesskab. Der vil være kaffe og sødt. OBS. Vi har madrasser (måtter), men hvis du ønsker at ligge med en pude og/eller et tæppe, så medbring selv dette.

Afløsning i hjemmet: Hvis din ægtefælle eller samboer grundet sin sygdom er udfordret på at være alene hjemme, er det muligt at søge om afløsning i hjemmet med sundhedsfagligt personale. Ansøgning sker gennem Visitationen på tlf. 87 53 66 00, alle hverdage i tidsrummet 9:00-11:00 og 13:00-15:00.

Opdateret: 23-03-2020 11:47

Kontakt