Pårørendevejleder

Har du brug for støtte i rollen som pårørende til et ældre menneske med fysisk eller psykisk sygdom?

Kontaktinformation:

Karoline Myrvang Breuner
Pårørendevejleder og psykolog

51 14 23 62
 kmbr@syddjurs.dk

Lindegården
Skolevej 19
8544 Mørke

 

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

At blive ældre kan være forbundet med særlige udfordringer i sit eget liv eller hos de mennesker, som man holder af. Som Syddjurs Kommunes pårørendevejleder er det min vigtigste opgave at sætte din trivsel og livskvalitet i centrum. I Syddjurs Kommune ønsker vi  at række hånden ud til de pårørende, som oplever sig belastet i hverdagen, og som har brug for råd og støtte til at håndtere livssituationen.

Tag kontakt til kommunens pårørendevejleder, for en uforpligtende samtale om din situation.

Læs også om tilbuddet Støttende samtaler i fanen til venstre. 

Hvem er pårørende?

Pårørende er i denne sammenhæng beskrevet som den nærmeste omsorgsperson for en ældre borger, som er tilknyttet Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune. Det kan både være en ægtefælle eller samlever, en forælder eller et barn, en nabo eller en ven.

At være pårørende kan indebære roller med stort ansvar og stor betydning. Uanset om du er den nærmeste omsorgsperson, kontaktperson,betroende eller endda værge, vil rollen som pårørende ofte sætte sine spor fysisk, psykisk, økonomisk og tidsmæssigt. Den velkendte talemåde om, at man først skal tage sin egen iltmaske på, før man hjælper andre, gælder også i høj grad, når man er pårørende. Sygdomme i alderdommen indtræffer ofte ikke som en akut ulykke, men derimod kan sygdomsudviklingen ske langsomt over flere år. Derfor kan det være svært selv at opdage, hvornår iltniveauet er blevet for lavt.

 

Opdateret: 18-02-2019 10:13

Kontakt

Feedback