Støttende samtaler

Har du brug for én at tale med om udfordringerne og de svære følelser forbundet med livet som pårørende?

At få sygdom tæt inde på livet kan være forbundet med særlige udfordringer i sit eget liv eller hos de mennesker, som man holder af. I Syddjurs Kommune ønsker vi at række hånden ud til de pårørende, som oplever sig belastet i hverdagen, og som har brug for råd og støtte til at håndtere livssituationen.

Syddjurs Kommunes Pårørendevejleder hedder Karoline Myrvang Breuner. Hun er uddannet psykolog og har specialiseret viden om aldersrelaterede sygdomme, hjerneskade og andre fysiske og psykiske lidelser, som kan opstå hos pårørende som følge af et højt stressniveau og sorg.

Bemærk: Ved en indledende samtale vil vi sammen undersøge, hvordan kommunen på bedste vis kan imødekomme dit behov for støtte og rådgivning. Kommunens tilbud kan indebære et kort samtaleforløb.

Hvem kan modtage samtalerne?

Samtalerne med vores psykolog tilbydes til dig, som er nærmeste pårørende til en person med en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Tilbuddet er til dig, som står i en aktuel, krævende situation, som kan være svær at håndtere alene. Belastningen kan have forskellige grunde, som alle er reelle. Dette kan være en oplevelse af ensomhed eller afmagt, at gå alene med tunge tanker og bekymringer, følelsen af sorg eller frygt for at miste. Det kan også skyldes omvæltninger i hverdagen som følge af sygdom, fx at modtage hjælp til plejen eller at blive nødt til at flytte. Endeligt oplever mange pårørende meget blandede følelser, når de mister deres kære efter et langt sygdomsforløb. Sorgen kan være blandet med alt fra lettelse, vrede, taknemmelighed, frustration, angst og accept.

Formålet med samtalen:

Formålet er at fremme din trivsel i hverdagen – at få sænket skuldrene, samt på sigt at højne din livskvalitet. Dette sker gennem støtte til at genfinde styrke og at give dig redskaber til at overkomme udfordringer. Det kræver også en refleksion over de tanker og handlinger, som kan tynge dig i hverdagen. Det er derfor vigtigt, at du er indstillet på til tider at arbejde med emner, som kan være svære.

Hvorfor er dette vigtigt?

En stressfyldt hverdag kan være en stor belastning både fysisk og psykisk. Det er derfor vigtigt at reagere på de små signaler, inden kroppen selv siger stop. Støttende samtaler er ikke kun virksomme, når du er blevet syg, men de kan være en måde at forebygge og at blive bedre rustet til at klare belastningen i hverdagen.

Praktiske oplysninger

Samtalerne finder i udgangspunktet sted på Lindegården, Skolevej 19, 8544 Mørke, medmindre andet er aftalt.

Pårørende ved demens eller hjerneskade:

De støttende samtaler er et supplement til den støtte og rådgivning, som konsulenterne i Syddjurs kommune allerede tilbyder. Samtalerne vil derfor ikke stå i stedet for denne rådgivning, men forskellen ligger derimod i, at dette forløb sætter dig og din hverdag i centrum.

BilagStørrelse
stoettende samtaler.pdf319.52 KB
Opdateret: 04-09-2019 14:40

Kontakt