Embedslæge tilsyn

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med de sundhedsmæssige forhold i plejeboliger. Formålet med tilsynet er at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre.
Hentet fra kommunens sagssystem
Opdateret: 16-06-2014 10:43

Kontakt

Feedback