Voksenelevløn i Syddjurs Kommune

Ældreområdet har opstillet følgende kriterier for tildeling af voksenelevløn til social- og sundhedsuddannelserne. Kriterierne er udarbejdede på baggrund af den aftale KL og FOA har indgået 18. december 2007. Aftalen træder i kraft for elever der påbegynder uddannelse efter 1. januar 2009.

Kriterier:

 1. Ansøger skal være 25 år, eller derover ved uddannelsens start.
 2. Ansøger skal kunne dokumentere minimum et års relevant erhvervserfaring indenfor de seneste 4 år før elevkontrakten indgås:
 • Med relevant* erhvervserfaring menes, arbejde indenfor overenskomstens område, eller
 • arbejde indenfor tilsvarende overenskomst i regionerne, private plejehjem, eller
 • som omsorgs- og pædagogmedhjælper indenfor det voksenpædagogiske område, eller
 • som handicaphjælper på voksenområdet, eller
 • beskæftigelse i vikarbureauer indenfor voksen og plejeområde.
 1. Ansættelse med gennemsnitlig mindst 24 timer ugentlig medregnes fuldt ud.
 2. Ansættelse mellem 8-24 timers gennemsnitlig beskæftigelse om ugen, medregnes med 50 %.
 3. Ansættelse som elev medregnes ikke.
 4. I henhold til stk. 3 i aftalen, kan kommunen herudover beslutte at aflønne eleven med voksenelevløn, hvis eleven på anden måde har optjent erhvervserfaring, der kan sidestilles med ovennævnte områder.
 5. Voksenelevløn aflønnes på løntrin 11.

Procedure for ansøgning om voksenelevløn v/ Pleje og omsorgsområdet:

Eleverne tilskyndes til, at indsende relevant dokumentation (f.eks. kopi af lønsedler, ansættelsesbrev eller udtalelse) til Sekretær Toni Pape, Århusvej 35, Tirstrup, 8400, Ebeltoft, hvis de ønsker at søge om voksenelevløn.

Det vil derefter fremgå af ansættelseskontrakten, om eleven skal have elevløn eller voksenelevløn.

* Plejeopgaver til personer over 18 år: F.eks.hjælp til personlig/hygiejne/toiletbesøg/indtagelse af måltider.

Opdateret: 06-01-2014 09:55

Kontakt

Feedback