Ebeltoft - Kirkegade

Villagrunde til salg midt i Ebeltoft by.

Midt i Ebeltoft by udbyder Syddjurs Kommune 5 unikt beliggende villagrunde til salg. Grundene udstykkes fra

Kirkegade 12, Ebeltoft – den tidligere børnehave ”Myretuen”.

Beliggenhed:

Kirkegade 12A, 12B, 12C, 12D samt Skansevej 3, 8400 Ebeltoft. Grundene er udstykket fra matr.nr. 94s Ebeltoft Markjorder.

 

Størrelser og priser:

Kirkegade 12C – 855 m2               Mindstepris kr. 1.000.000

Kirkegade 12B – 862 m2               Mindstepris kr.    850.000

Kirkegade 12A – 949 m2               Mindstepris kr.    750.000

Skansevej 3 – 749 m2                   Mindstepris kr.    750.000

Kirkegade 12D – 958 m2               Mindstepris kr. 1.000.000

 

De angivne priser er inklusiv moms og tilslutningsbidrag til el, vand, varme og kloak.

Ud over købesummen skal køber betale:

  1. Tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon. Afgiften skal betales til det forsyningsselskab, der står for dækning af området.
  2. Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden. Det gælder også ledningsføring fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.
  3. Kloaksystem inden for det solgte areal, herunder nedsivning af regnvand.

Beskrivelse:

Grundene er beliggende midt i Ebeltoft by i boligområde indenfor rammeområde 1.1.B11 i Syddjurs Kommuneplan 2013. Tidligere har området været anvendt til børneinstitution.

Anvendelse:

Der er en max. bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte ejendom og max. 2 etager, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag samt eventuel delvist fritlagt kælder

Der skal tages særligt hensyn til det eksisterende bymiljø og den omkringliggende bebyggelse – både hvad angår materiale og farvevalg, samt byggeriets arkitektur.

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til syddjurs@syddjurs.dk att. Team Byg.

Særlige oplysninger: Villagrundene sælges som de er og forefindes og uden ansvar for sælger, og Syddjurs Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne bud samt at forkaste alle. Køber er selv ansvarlig for indhentelse af samtlige tilladelser til opførelse af ejendom. Grundene er endeligt udmatrikuleret.

Der er byggepligt på grundene og byggeri skal være færdigmeldt senest 3 år fra overtagelsesdagen.

Købstilbud skal afgives skriftligt og som et fast beløb – i danske kroner og i hele tusinder – på købsaftalen, som findes på hjemmesiden. Husk at underskrive oplysning om fortrydelsesret, som skal vedllægges købsaftalen.

Et købstilbud på en grund er bindende og bortfalder kun, såfremt grunden sælges til anden side, eller der købes en anden grund i samme udstykning.

Bud sendes på mail til ejendomme@syddjurs.dk eller afleveres i postkassen på Rådhuset, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft i konvolut mrk. ”Grundsalg/Købstilbud” + adressen/adresserne på grundene.

Salg sker som udgangspunkt til den højstbydende. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte mindstepris.

Udbud sker jf. bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Om Ebeltoft

Ebeltoft er den største by i Syddjurs Kommune med mange aktiviteter og indkøbsmuligheder. Indbyggerantallet er omkring 15.000. Her er lægehus, fysioterapi, tandlæger, skoler, børnehaver - hvoraf nogle er med integreret vuggestue - plejehjem samt mange andre institutioner.

Her er både fred, natur, skov, vand, lys og ren luft samtidig med, at her er en masse at foretage sig med det rige forenings- og kulturliv byen tilbyder. Her er behageligt stille om vinteren og dejligt livligt i sommerhalvåret, da der på årsbasis kommer godt en million turister til Ebeltoft for at opleve den gamle by med rådhuset, Fregatten Jylland, Glasmuseet, Ree Park og meget, meget mere.

Byen ligger i Nationalpark Mols Bjerge, så det siger lidt om, at området er helt specielt naturmæssigt, og uanset hvor man befinder sig i Ebeltoft eller i området omkring, er det svært at undgå hele tiden at få øje på havet, som ligger for foden af byen og omkranser Hasnæs halvøen. Sidstnævnte gør også at lyset skulle være helt specielt i Ebeltoft ifølge kunstnerne. Ebeltoft er nemlig beriget med et stort antal af udøvende kunstnere - både billedkunstnere, skulptører, keramikere samt adskillige glaskunstnere, som har værksteder og gallerier rundt omkring i byen (glas især på havnen).

Ebeltoft byder på mange fritidsaktiviteter, bl.a. surfing (grundet de vestvendte kyster), sejlsport, ridesport, fitness, idrætscenter med hvad der til hører af sportstilbud, svømmehal, golfklub, bowlingcenter og meget mere. Ebeltoft ligger 50 km. (45 min.) fra Aarhus C, 55 km. (50 min.) fra Randers og 32 km (30 min.) fra Grenaa. Aarhus Lufthavn ligger i en afstand af 18 km. (18 min.) fra byen, og det gør, at man kan være i København på blot 1,5 time. Der går også andre ruteflyvninger fra lufthavnen ligesom rejsebureauer også tilbyder charterrejser her fra.

Video

 

 

 

Opdateret: 07-04-2017 10:06

Kontakt

Relaterede links

Feedback