Kirkegade og Skansevej

Villagrunde til salg midt i Ebeltoft by.

Midt i Ebeltoft by udbyder Syddjurs Kommune 5 unikt beliggende villagrunde til salg.

 

Beliggenhed:

Kirkegade 12A, 12B, 12C, 12D samt Skansevej 3, 8400 Ebeltoft. Grundene er selvstændigt matrikuleret.

 

Størrelser og priser:

Kirkegade 12C – 855 m2               Solgt

Kirkegade 12B – 862 m2               Solgt

Kirkegade 12A – 949 m2               Solgt

Skansevej 3 – 749 m2                   Solgt

Kirkegade 12D – 958 m2               Solgt

 

De angivne priser er inklusiv moms og tilslutningsbidrag til el, vand, varme og kloak.

Ud over købesummen skal køber betale:

  1. Tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon. Afgiften skal betales til det forsyningsselskab, der står for dækning af området.
  2. Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art inde på grunden. Det gælder også ledningsføring fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.
  3. Kloaksystem inden for det solgte areal, herunder nedsivning af regnvand.

Beskrivelse:

Grundene er beliggende midt i Ebeltoft by i boligområde indenfor rammeområde 1.1.B11 i Syddjurs Kommuneplan 2013. Tidligere har området været anvendt til børneinstitution.

Anvendelse:

Der er en max. bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte ejendom og max. 2 etager, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag samt eventuel delvist fritlagt kælder

Der skal tages særligt hensyn til det eksisterende bymiljø og den omkringliggende bebyggelse – både hvad angår materiale og farvevalg, samt byggeriets arkitektur.

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til syddjurs@syddjurs.dk att. Byggeri og Landbrug.

Særlige oplysninger: Villagrundene sælges som de er og forefindes og uden ansvar for sælger, og Syddjurs Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne bud samt forkaste alle. Køber er selv ansvarlig for indhentelse af samtlige tilladelser til opførelse af ejendom. Grundene er endeligt udmatrikuleret.

Der er byggepligt på grundene og byggeri skal være færdigmeldt senest 2 år fra overtagelsesdagen.

Købstilbud skal afgives skriftligt og som et fast beløb – i danske kroner og i hele tusinder – på købsaftalen, som findes på hjemmesiden. Husk at underskrive oplysning om fortrydelsesret, som skal vedllægges købsaftalen.

Et købstilbud på en grund er bindende.

Bud sendes på mail til grundsalg@syddjurs.dk eller afleveres i postkassen på Rådhuset, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft i konvolut mrk. ”Grundsalg/Købstilbud” + adressen/adresserne på grundene.

Salg sker som udgangspunkt til den højstbydende. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte mindstepris.

Udbud sker jf. bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Opdateret: 07-06-2019 11:41

Kontakt

Feedback