Baastrup Thomsens Vej, Karl Algreen Møllers Vej og Orla Andersens Vej

ALLE GRUNDE I DENNE UDSTYKNING ER SOLGT.

20 villagrunde udbydes nu i det attraktive "Vendehøj" kvarter i Hornslet. Grundene er under byggemodning.

Du finder udbudsmaterialet nederst på siden. Det består af en købsafale, oplysning om fortrydelsesret, betingelser for salg mv. Det er vigtigt, at du læser materialet, inden du afgiver tilbud. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.

Udstykningen, der er beliggende i Hornslets sydøstlige del, er en fortsættelse af udstykningen på Herold Svarres Vej, Aksel Sørensens Vej, Karl Algreen Møllers Vej og Mac Hoffmanns Vej. Området grænser op til de åbne marker tæt ved Skrald Skov og er derfor attraktivt for folk, som kan lide at bo tæt på indkøb, skole og institutioner og alligevel i landlige omgivelser. Der er fra området særdeles let adgang til E45 motorvejen, som nås på under et kvarter samt Djurslandsmotorvejen, hvor du kan være på ca. 10 min.

Villagrundene er selvstændigt udmatrikuleret. Der er på grundene tinglyst servitut om byggepligt og tilbageskødning.

Forurening

Der er ikke registreret forurening på grundene.

Tilslutningsbidrag

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter er fastsat af forsyningsselskaberne. I forbindelse med byggemodning af grundene har Syddjurs Kommune betalt 113.746,50 kr. Dette beløb skal betales i tillæg til købesummen. Beløbet forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kort med målangivelser

Kortmateriale for grundene indeholder målangivelser for de enkelte grunde og skal bruges i forbindelse med planlægning af byggeri på grunden.

Hvis du vil købe en grund

De anf'ørte priser er mindstepriser. Overtagelsesdag skal fastsættes inden for en periode på to måneder fra underskrevet købsaftale.

Ønsker du at købe en grund skal du udfylde og underskrive budblanket og oplysning om fortrydelsesret og fremsende disse til Syddjurs Kommune på e-mail: ejendomsadministration@syddjurs.dk eller pr. post / aflevere til Syddjurs Kommune, Ejendomsadministrationen, Postboks 135, 8400 Ebeltoft - mrk. UDBUD.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til de udbudte priser, man kan bortse fra dit bud. Du må som tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

 

Opdateret: 07-01-2019 10:18

Kontakt

Feedback