Mac Hoffmanns Vej og Karl Algreen Møllers Vej

24 VILLAGRUNDE PÅ MAC HOFFMANNS VEJ OG KARL ALGREEN MØLLERS VEJ

24 VILLAGRUNDE PÅ MAC HOFFMANNS VEJ OG KARL ALGREEN MØLLERS VEJ I HORNSLET

ALLE 24 GRUNDE I DENNE UDSTYKNING ER SOLGT.

https://www.syddjurs.dk/borger/byggeri-bolig-og-planer/byggegrunde/hornslet/baastrup-thomsens-vej-karl-algreen-moellers-vej

Du finder udbudsmaterialet nederst på siden. Det består af en købsaftale, oplysning om fortrydelsesret, betingelser for salg mv. Det er vigtigt, at du læser materialet, inden du afgiver et tilbud. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.

Udstykningen er en fortsættelse af udstykningen på Herold Svarres Vej og Aksel Sørensens Vej. Adgangsvejen er Orla Andersens Vej. Udstykningen er beliggende i Hornslets sydøstlige del, grænsende op til de åbne marker tæt ved Skrald Skov. Området er derfor attraktivt for folk, som kan lide at bo tæt på indkøb, skole og institutioner og alligevel i landlige omgivelser. Der er fra udstykningen særdeles let adgang til E45 motorvejen, som nås på under et kvarter samt Djurslandsmotorvejen, hvor du kan være på ca. 10 min.

Villagrundene er selvstændigt udmatrikuleret.

Der er på grundene tinglyst servitut om byggepligt og tilbageskødning.

Forurening

Der er ikke registreret forurening på grundene.

Tilslutningsbidrag

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter er fastsat af forsyningsselskaberne. I forbindelse med byggemodning af grundene har Syddjurs Kommune betalt tilslutningsafgifterne for el, vand, varme og kloak. Der betales kun 60% af standard tilslutningsbidrag til kloak, da overfladevand skal nedsives på grunden.

Syddjurs Kommune har betalt kr. 107.832,89 pr. villagrund inkl. moms for tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Ved køb af en grund skal du/I betale dette beløb til Syddjurs Kommune i tillæg til købesummen. Beløbet forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kort med målangivelser og koteplan

Kortmateriale for grundene indeholder målangivelser for de enkelte grunde og skal bruges i forbindelse med planlægning af byggeri på grunden.

Hvis du vil købe en grund

Ønsker du at købe en grund skal du udfylde og underskrive købsaftale og fremsende denne til Syddjurs Kommune på e-mail: ejendomsadministration@syddjurs.dk eller pr. alm. post til Syddjurs Kommune, Ejendomsadministrationen, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Du skal derfor sikre dig, at du kan finansiere købet, inden du sender tilbud til kommunen (i form af købsaftale).

 

 

Opdateret: 16-07-2018 11:57

Kontakt

Relaterede links

Feedback