Martin Madsens Vej og J.C. Danielsens Vej

SYDDJURS KOMMUNE UDBYDER 25 VELBELIGGENDE VILLAGRUNDE I FRIHEDSKÆMPERKVARTERET I HORNSLET

Grundene er beliggende på J.C. Danielsens Vej og Martin Madsens Vej i Hornslet. Indkørsel til grundene sker via Fjerde Maj Vej. Det forventes, at der til Påske vil være etableret vej i stabilgrus, så der er mulighed for besigtigelse af grundene.

Grundstørrelserne ligger fra 913 m2 til 1.088 m2. Grundene bliver selvstændigt udmatrikuleret. Der må opføres og indrettes én bolig på hver parcel.

De anførte udbudspriser er mindstepriser.

 

Budfristen er tirsdag, den 7. maj 2019 kl. 12.00

 

Grundene beliggende J.C. Danielsens Vej 1 – 4 i Hornslet udbydes samlet til opførelse af et udstillingshus på hver grund, hvor der også skal udføres komplet haveanlæg. De nærmere vilkår for køb af disse grunde fremgår af budskema for grunde udbudt til opførelse af udstillingshuse.

For så vidt angår de øvrige grunde kan købes én grund pr. byder. Der er mulighed for at byde på mere end én grund, i prioriteret rækkefølge. Send en selvstændig budblanket med angivelse af prioritet for hver grund, der bydes på.

Vejene hedder: 

Martin Madsens Vej

J.C. Danielsens Vej

Grundene er omfattet af lokalplan 415, der kan ses her.

Grundene kan ses herunder:

 

I første omgang sælges grundene i en 4 ugers budrunde. Der kan tages udgangspunkt i priserne, som er angivet på kortet.

Efter endt budrunde kommer de evt. resterende grunde til salg med de anførte priser som mindstepriser.

 

Tilslutningsafgifter

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. Regn- og spildevand skal separatkloakeres. Syddjurs Kommune har betalt 145.085,18 kr. inkl. moms pr. grund i tilslutningsbidrag, som skal betales ud over købesummen.

 

Budfrist

Bud skal sendes senest 7. maj 2019 kl. 12.00 til grundsalg@syddjurs.dk, alternativt pr post til Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, att. Teknik og Miljø Sekretariat.

 

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til de udbudte priser, man kan bortse fra dit bud. Du må som tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

 

Opdateret: 03-04-2019 15:33

Kontakt

Feedback