Martin Madsens Vej og J.C. Danielsens Vej

VELBELIGGENDE VILLAGRUNDE I FRIHEDSKÆMPERKVARTERET I HORNSLET

Grundene er beliggende på J.C. Danielsens Vej og Martin Madsens Vej i Hornslet. 

Grundstørrelserne ligger fra 913 m2 til 1.088 m2. Grundene er selvstændigt matrikuleret. Måleblad for de enkelte matrikler kan rekvireres ved henvendelse til grundsalg@syddjurs.dk. Der må opføres og indrettes én bolig på hver parcel.


Grundene er omfattet af lokalplan 415, der kan ses her.

Grundene kan ses herunder:

Bemærk at reserverede grunde markeret med gult ikke er solgte, men reserverede uden forkøbsret. 

 

Hvis du gerne vil købe en grund

Hvis du ønsker at købe en grund, skal du underskrive en købsaftale og fortrydelsesblanket og sende begge til Syddjurs Kommune. Hvis I er to eller flere, der vil købe grunden sammen, skal begge/alle underskrive.

Husk at være opmærksom op, at du har afgivet et bindende tilbud, så snart Syddjurs Kommune modtager den underskrevne købsaftale. Du skal derfor sikre dig, at du kan finansiere købet, inden du sender aftalen til kommunen.

Grundene sælges med de oplyste priser som mindstepriser.  

Salgsmateriale

Finder du nederst på denne side.

Salgsmaterialet indeholder købsaftale, salgsbetingelser, fortrydelsesblanket, servitut om byggepligt og tilbageskødning mv. Det er vigtigt, at du læser hele materialet igennem, før du sender underskrevet købsaftale og fortrydelsesblanket til Syddjurs Kommune.

Tilslutningsafgifter

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. Regn- og spildevand skal separatkloakeres. Syddjurs Kommune har betalt 145.085,18 kr. inkl. moms pr. grund i tilslutningsbidrag, som skal betales ud over købesummen.

 

 

Opdateret: 01-10-2019 13:19

Kontakt