Nye grunde på vej i Hornslet

Syddjurs Kommune byggemodner nye parcelhusgrunde i Hornslet - til udbud i foråret 2019

Byggemodning af 24 nye parcelhusgrunde i Hornslet er i fuld gang. Grundene er beliggende i forlængelse af et etableret parcelhusområde, syd for Fjerde Maj Vej. Vi forventer at kunne udbyde grundene til salg i foråret 2019.

Vejene hedder: 

Martin Madsens Vej

J.C. Danielsens Vej

Ole Geislers Vej

Grundene er omfattet af lokalplan 415, der kan ses her.

De planlagte grunde kan ses herunder:

 

Forventet tidsplan for byggemodningen:

August 2018 - Museum Østjylland gennemfører arkælogiske forundersøgelser.

September-oktober 2018 - Projektering af byggemodningen, landinspektøropmåling, igangsætning af projekter ved forsyningsvirksomhederne, udbud af opgaven.

November 2018 - marts 2019 - Gennemførelse af byggemodningen, afvandingsarbejder, vand og spildevand, fjernvarme, opbygning af veje og asfaltering, el og fibernet. Når arbejderne er gennemført, afsættes skelpæle på grundene.

Primo 2019 - Offentliggørelse af udbudsmateriale, og efterfølgende udbud af grundene med henblik på salg med overtagelse i april 2019.

Tidsplanen er under forudsætning af, at vejr mv. ikke giver forsinkelser.

Tilmeld dig som interesseret ved at skrive en mail til ejendomsadministration@syddjurs.dk, og modtag løbende nyhedsbrev omkring tidsplan for byggemodning, samt besked, når udbudsmateriale offentliggøres.

 

Opdateret: 10-12-2018 10:36

Kontakt

Relaterede links

Feedback