Enggårdsbakken etape 7

SYDDJURS KOMMUNE UDBYDER 10 VELBELIGGENDE VILLAGRUNDE PÅ ENGGÅRDSBAKKEN I KOLIND

Syddjurs Kommune udbyder ny etape af attraktive grunde på Enggårdsbakken.

Hvor ligger grundene?

Grundene er beliggende på Enggårdsbakken i Kolind, der er et etableret parcelhuskvarter med attraktiv beliggendhed i Kolind.

Grundstørrelserne ligger fra 850 m2 til 1741 m2. Der må opføres og indrettes én bolig på hver parcel. De anførte udbudspriser er mindstepriser.

Der kan købes én grund pr. byder, og der vil være mulighed for at byde på mere end én grund, i prioriteret rækkefølge.

Du kan læse mere og finde udbudsmaterialet (betingelser, vejledning, budskema samt lokalplaner mv.) på nederst på denne side.

Budfristen er torsdag den 20. juni 2019 kl. 12.00

 

herunder kan grundenes placering ses på et kort.

 

Hvordan køber jeg en grund?

I første omgang sælges grundene i en 4 ugers budrunde. Der kan tages udgangspunkt i priserne, som er angivet på kortet. Efter endt budrunde kommer de evt. resterende grunde til salg med de anførte priser som mindstepriser.

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. Regn- og spildevand skal separatkloakeres.

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk

Tilslutningsbidrag

Syddjurs Kommune har betalt kr. 104.245,43 inkl. moms i tilslutningsbidrag for kloak, vand og el som skal betales ud over købesummen. Kolind Fjernvarme tilbyder gratis tilslutning af fjernvarme, hvor der bliver fremlagt fjernvarmestik fra matrikelgrænse til husvæg, frem til 30. juni 2020. For yderligere oplysninger vedrørende tilslutning til vand og varme fjernvarme henvises til Kolind Vandværk a.m.b.a. og Kolind Fjernvarme a.m.b.a.

Budfristen er torsdag den 20. juni 2019 kl. 12.00

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til de udbudte priser, men kan bortse fra dit bud. Du må som tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

Opdateret: 30-05-2019 21:25

Kontakt

Feedback