Nye grunde i Kolind udbydes

Syddjurs Kommune byggemodner nye parcelhusgrunde i Kolind - til udbud i foråret 2019

SYDDJURS KOMMUNE UDBYDER 10 VELBELIGGENDE VILLAGRUNDE I på ENGGÅRDSBAKKEN I KOLIND

Hvor ligger grundene?

Grundene er beliggende på Enggårdsbakken i Kolind.

Grundstørrelserne ligger fra 850 m2 til 1741 m2. Der må opføres og indrettes én bolig på hver parcel. De anførte udbudspriser er mindstepriser.

Der kan købes én grund pr. byder.

Der vil være mulighed for at byde på mere end én grund, i prioriteret rækkefølge.

Lokalplan 92 er gældende for området. Lokalplanen kan ses her.

             

Du kan læse mere og finde udbudsmaterialet (betingelser, vejledning, budskema samt lokalplaner mv.) på nederst på denne side eller rekvirere det ved henvendelse til:

Syddjurs Kommune

Teknik og Miljø Sekretariatet

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltoft

Tlf. 8753 6270

e-mail: grundsalg@syddjurs.dk

 

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk

 

Hvordan køber jeg en grund?

I første omgang sælges grundene i en 4 ugers budrunde. Der kan tages udgangspunkt i priserne, som er angivet på kortet. Efter endt budrunde kommer de evt. resterende grunde til salg med de anførte priser som mindstepriser.

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. Regn- og spildevand skal separatkloakeres. Syddjurs Kommune har betalt kr. 104.245,43 inkl. moms i tilslutningsbidrag for kloak, vand og el som skal betales ud over købesummen. Kolind Fjernvarme tilbyder gratis tilslutning af fjernvarme, hvor der bliver fremlagt fjernvarmestik fra matrikelgrænse til husvæg, frem til 30. juni 2020. For yderligere oplysninger vedrørende tilslutning til vand og varme fjernvarme henvises til Kolind Vandværk a.m.b.a. og Kolind Fjernvarme a.m.b.a.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til de udbudte priser, man kan bortse fra dit bud. Du må som tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

 

Budfristen er tirsdag den 20. juni 2019 kl. 12.00

 

 

 

herunder kan grundenes placering ses på et kort.

Opdateret: 14-05-2019 08:44

Kontakt

Feedback