Udbud af tre nye byggegrunde i Lime

Grundene er beliggende på Kløvervangen i Lime.

Indkørsel til grundene sker via Kløvervangen.

Grundstørrelserne ligger fra 981 m2 til 1.008 m2. Grundene er selvstændigt udmatrikuleret og byggemodnede. Der må opføres og indrettes én bolig på hver parcel. De anførte udbudspriser er mindstepriser.

Der er mulighed for at byde på mere end én grund, i prioriteret rækkefølge. Send en selvstændig budblanket med angivelse af prioritet for hver grund, der bydes på.

 

Størrelser og priser:

Adresse

m2

Vejledende mindstepris

Kløvervangen 13A

1001

375.375 kr.

Kløvervangen 13B

1008

378.000 kr.

Kløvervangen 15

981

367.875 kr.

 

Grundene er omfattet af lokalplan 398, der kan ses her lokalplan 398.

Der er på grundene tinglyst servitut om byggepligt og tilbageskødning.

I første omgang sælges grundene i en 4 ugers budrunde. Der kan tages udgangspunkt i priserne, som er angivet på kortet.

Efter endt budrunde kommer de evt. resterende grunde til salg med de anførte priser som mindstepriser.

 

Forurening

Der er ikke registreret forurening på grundene.

 

Tilslutningsbidrag

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter er fastsat af forsyningsselskaberne.

Syddjurs Kommune har betalt tilslutningsbidrag vedr. kloak, og dette beløb opkræves ud over købesummen.

Øvrige tilslutningsbidrag betales af køber ud over købesummen, direkte til forsyningsselskaberne.

 

 

 

 

 

Du kan læse mere og finde udbudsmaterialet (betingelser, vejledning, budskema samt lokalplaner mv.) nederst på denne side eller rekvirere det ved henvendelse til:

Syddjurs Kommune

Teknik og Miljø Sekretariatet

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltoft

Tlf. 8753 6270

e-mail: grundsalg@syddjurs.dk

 

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk.  

 

Hvordan køber jeg en grund?

I første omgang sælges grundene i en 4 ugers budrunde. Efter endt budrunde kommer de evt. resterende grunde til salg med de anførte priser som mindstepriser.

 

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til de udbudte priser, man kan bortse fra dit bud. Du må som tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

 

Budfristen er tirsdag den 18. juni 2019 kl. 12.00

 

 

 

Opdateret: 22-05-2019 14:34

Kontakt

Feedback