Lappedykkervej

17 velbeliggende villagrunde på Lappedykkervej i Mørke udbydes til salg

Grundene er beliggende på Lappedykkervej i den vestlige del af Mørke. Grundene ligger på en sydvestvendt skåning med skøn udsigt over mosen, marker og enge med Rosenholmskoven i baggrunden.

Grundstørrelserne ligger fra 714 m2 til 958 m2. Der må opføres og indrettes én bolig på hver parcel.

Grundene er under udstykning, og der tinglyses skøde med frist til matrikulær berigtigelse. Syddjurs Kommune afholder omkostningerne til landinspektør.

Der vil være mulighed for at byde på mere end én grund, i prioriteret rækkefølge.

Lokalplan 416  er gældende for området.

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk.

 

Infrastuktur 

Der er gode muligheder for transport til Aarhus, idet Aarhus Letbane har standsested i Mørke.

 

Infrastukturen er rigtig god, da også motortrafikvejen er meget tæt på. Man kan nå til Aarhus i bil eller med letbanen på ca. 25 - 30 min.

 

Nærsamundet
Der er skole, børnehave og gode indkøbsmuligheder. Børnene kan cykle i skole. Der er i idræftsforeningen/hallen mulighed for at dyrke blandt andet forbold, håndbold, badminton, gymnastik og tennis. Mørke har sit eget "Byens Hus", der fungerer som forsamlingshus, hvor der bl.a. er indrettet café. I nabobyen Hornslet er der biograf og et stort antal butikker.

 

Hvordan køber jeg en grund?

I første omgang sælges grundene i en 4 ugers budrunde. Der kan tages udgangspunkt i priserne, som er angivet på kortet. Efter endt budrunde kommer de evt. resterende grunde til salg med de anførte priser som mindstepriser.

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. Syddjurs Kommune har betalt 99.212 kr. inkl. moms i tilslutningsbidrag for kloak, el, vand og varme, som skal betales ud over købesummen.

Der bliver tinglyst servitut på grundene om pligt for køber til at påbegynde bebyggelse senest 2 år efter overtagelsesdagen og pligt til at færdigmelde byggeri senest 3 år efter overtagelsesdagen.

Hvis du gerne vil byde på en grund, skal du sende udfyldt budblanket samt underskrevet oplysning om fortrydelsesret  pr. e-mail til grundsalg@syddjurs.dk eller pr. alm. post til: Syddjurs Kommune, Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til de udbudte priser, men kan bortse fra dit bud. Du må som tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

Budfristen er torsdag den 28. november 2019 kl. 12.00

Opdateret: 02-11-2019 16:51

Kontakt