Kappelgårdparken

VELBELIGGENDE VILLAGRUNDE I KAPPELGÅRDPARKEN

NYT GRUNDSALGSOMRÅDE - VILLAGRUNDE I KAPPELGÅRDPARKEN I RØNDE

Du finder udbudsmaterialet nederst på siden. Det består af en købsaftale, oplysning om fortrydelsesret, betingelser for salg mv. Det er vigtigt, at du læser materialet, inden du afgiver et tilbud. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.

Der er tale om et nyt udstykningsområde beliggende i Rønde Nord - på den anden side af Smouenvej end Baunehøjparken. Området er beliggende på arealerne fra den gamle gård Kappelgården, der har lagt navn til udstykningen. Området er højt beliggende i det kuperede landskab, og der er mulighed for udsigt enten mod vandet eller ud over landskabet.

Herunder kan du se 360 graders billeder af udstykningen.

Lokalplan 71

Området er omfattet af lokalplan 71, Landskabsbyen Rønde Nord. I henhold til lokalplanen må området kun anvendes til helårsbeboelse som åben-lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse eller dobbelthuse). Bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel må ikke overstige 25%, og bygninger må opføres med 1, 1½ eller 2 etager og kælder under terræn, og ingen bygningsfacade må fremstå som tre hele etager.

Der gøres særligt opmærksom på servitut om bebyggelse og beplantning, der begrænser byggeriets højde på de to yderst beliggende grunde, Kappelgårdparken 15 og 17.

Udstykning

Grundene er selvstændigt udmatrikulerede.

Tilslutningsbidrag

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter er fastsat af forsyningsselskaberne. I forbindelse med byggemodning af grundene har Syddjurs Kommune betalt tilslutningsafgifterne for el, vand, varme og kloak.

Syddjurs Kommune har betalt 129.094,76 kr. pr. villagrund inkl. moms for tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Ved køb af en grund skal du/I betale dette beløb til Syddjurs Kommune i tillæg til købesummen. Beløbet faktureres i forbindelse med overtagelsen.

Hvis du vil købe en grund

Ønsker du at købe en grund skal du udfylde og underskrive købsaftale og fremsende denne til Syddjurs Kommune på e-mail: grundsalg@syddjurs.dk eller pr. alm. post til Syddjurs Kommune,Sekretariat Teknik og Miljø, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Bemærk, at de angivne priser er mindstepriser.

Du skal derfor sikre dig, at du kan finansiere købet, inden du sender tilbud til kommunen (i form af købsaftale).

Opdateret: 01-04-2019 12:39

Kontakt