Thorsager

Naturskønne villagrunde og landlige jordbrugsparceller

Vi har nu 9 naturskønne villagrunde samt 4 landlige jordbrugsparceller ved Dalgårdsparken i Thorsager til salg.

De 4 jordbrugsparceller giver dig mulighed for at prøve livet som fritidslandmand, altså at drive ”ikke erhvervsmæssigt dyrehold” på parcellerne, hvilket vil sige, du gerne må holde husdyr i mindre omfang.

Reglerne for ”ikke erhvervsmæssigt dyrehold” siger:

1) 2 køer med tilhørende kalve, 4 stykker andet kvæg, 4 heste med tilhørende føl, 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, 10 får med lam eller 10 geder med kid.

2) 30 stk. høns.

3) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Dog vil et totalt dyrehold bestående af alle nævnte dyr i de 3 punkter være utænkeligt at få lov til, og der skal søges i hvert enkelt tilfælde. En kombination kunne være: 4 stykker kvæg samt 10 høns, eller 2 heste og 4 hunde med hvalpe eller 10 får og 10 høns. Læs evt. mere her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141841

Området

Området er naturskønt og tæt på Aarhus. Du får med andre ord det bedste af to verdener: Rigtig natur og byliv. Her er også et fantastisk sammenhold blandt byens beboere, og man kan have et aktivt fritidsliv med sport, spejderliv, mange fælles frilufts- samt spisearrangementer eller hvad med en mountainbiketur i Mols Bjerge?

Her er også super infrastruktur. Direkte bus til og fra Aarhus (samt natbus). Kort til motorvejsnettet og nærbanen i Mørke, som går til Aarhus og Grenaa.

Standsested til Letbanen i Thorsager

Når letbanen er bygget færdig i slutningen af 2017 vil der samtidig blive etableret et standsested i Thorsager så der er mulighed for at benytte letbanens halvtime drift mod Aarhus og Grenå.

Læs desuden om Thorsager og det grønne bånd i kommuneplanen.

Video

Kort - se også kortet i stort format her

ALLE PRISER ER  INKL. ALLE TILSLUTNINGSAFGIFTER!

Salgsmateriale

Se link til materiale nederst på siden.

 

Opdateret: 08-12-2017 12:26

Kontakt

Feedback