Thorsager

Sidste villagrund i udstykningen udbydes til nedsat pris og med særligt vilkår vedrørende jordbundsforhold

Udstykningen består af 9 naturskønne villagrunde samt 4 landlige jordbrugsparceller ved Dalgårdsparken i Thorsager. Der er en villagrund tilbage i udstykningen.

Området er naturskønt og tæt på Aarhus, så du får med andre ord det bedste af to verdener, idet du er tæt på den flotte natur og har muliged for at blive transportet hurtigt til bylivet. Her er også et fantastisk sammenhold blandt byens beboere, og man kan have et aktivt fritidsliv med sport, spejderliv, mange fælles frilufts- samt spisearrangementer eller hvad med en mountainbiketur i Mols Bjerge?

Her er også super infrastruktur med kort afstand til motorvejsnettet.

Letbanen har standsested i Thorsager

Der er afgang hver halve time mod Aarhus og Grenå.

Læs desuden om Thorsager og det grønne bånd i kommuneplanen.

Video

Kort - se også kortet i stort format her

ALLE PRISER ER  INKL. ALLE TILSLUTNINGSAFGIFTER!

Grunden sælges med den anførte pris som mindstepris.

Særlige jordbundsforhold for grunden

Køber gøres opmærksom på, at der er vanskelige jordbundsforhold på grunden, og køber skal påregne udgifter til ekstrafundering af grunden.

Grunden sælges uden ansvar for jordbundsforholdene, jfr. punkt 4 i betingelserne for salg af parcelhusgrunde gældende for Dalgårdsvej 35, Thorsager, hvorefter følgende er gældende: ”Grunden sælges med oplysning om vanskelige jordbundsforhold, og køber kan ikke overfor kommunen gøre krav af nogen art gældende vedrørende jordbundsforhold. Køber kan heller ikke træde tilbage fra handlen på grund af udgifter til ekstrafundering. Køber skal således selv afholde alle omkostninger til ekstrafundering af grunden. ”

Der er udarbejdet jordbundsundersøgelse, der kan læses nederst på denne side, som foreslår pælefundering.

Der gøres opmærksom på, at lokalplanen ikke er til hinder for, at grunden bebygges på den laveste del med sandpude. Syddjurs Kommune har indhentet tilbud på fundering af grunden med sandpude på 179.000 kr. med tillæg af moms, i alt 223.750 kr. inkl. moms. Tilbuddet kan også læses nederst på denne side. Syddjurs Kommune gør opmærksom på, at prisen i tilbuddet er vejledende, og Syddjurs Kommune garanterer ikke, at udgifter til fundering af grunden ikke overstiger prisen i tilbuddet. Interesserede købere opfordres til selv at foranledige jordbundsforholdene undersøgt og indhente tilbud på fundering af grunden.

 

Hvordan køber jeg grunden?

I første omgang sælges grunden i en 4 ugers budrunde. Der kan tages udgangspunkt i prisen, som er angivet på kortet. Såfremt grunden ikke afhændes i budrunden, vil grunden blive udbudt til salg med udbudsprisen som mindstepris. 

 

Budfristen er torsdag den 12. september 2019 kl. 12.00

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til den udbudte pris, men kan bortse fra dit bud. Du må som tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

Du kan læse mere og finde udbudsmaterialet (betingelser, vejledning, budskema, jordbundsundersøgelse samt lokalplaner mv.) på www.syddjurs.dk/grundsalg eller rekvirere det ved henvendelse til:

 

Syddjurs Kommune

Teknik og Miljø Sekretariatet

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltoft

Tlf. 87536456/87535148

e-mail: grundsalg@syddjurs.dk 

 

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk.

 

Salgsmateriale

Se link til materiale nederst på siden.

 

Opdateret: 16-08-2019 11:30

Kontakt