Udbud af 4 byggegrunde i henholdsvis Skiffard, Mygind, Nødager og Balle

4 byggegrunde i landzone udbydes til salg

Skiffardvej 14, Skiffard, 8560 Kolind

Grundens areal udgør 1877 m2. Grunden er omfattet af kommuneplanramme 12.10BE2. Der kan forventes meddelt landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus, der overholder kommuneplanrammen. Grunden udbydes til salg uden vejledende pris og uden mindstepris.

Smedebakken 26, Mygind, 8544 Mørke

Grundens areal udgør 497 m2. Grunden er omfattet af kommuneplanramme 7,10.BE6. Der kan forventes meddelt landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus, der overholder kommuneplanrammen. Grunden udbydes til salg uden vejledende pris og uden mindstepris.

Sognevejen 15, Nødager, 8560 Kolind

Grundens areal er på 1250 m2, heraf er 100 m2 vej. Grunden er omfattet af kommuneplanramme 6.10.BE2. Der kan forventes meddelt landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus, der overholder kommuneplanrammen. Grunden udbydes til salg uden vejledende pris og uden mindstepris.

Vestergade 22, 8444 Balle

Grundens areal er på 580 m2. Grunden er beliggende i landzone og er omfattet af kommuneplanramme 8.2.B2, hvor området er udlagt til åben-lav-bebyggelse. Byggeri har vejledende udtalt, at der kan forventes meddelt landzonetilladelse til opførelse af et en-familiehus på grunden. Grunden udbydes til salg uden mindstepris og uden vejledende pris.

Syddjurs Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne bud samt forkaste alle bud.

Såfremt grundene ikke afhændes i budrunde annonceres disse efter endt budrunde annonceres til salg uden angivelse af mindstepris og uden angivelse af vejledende pris.

Der vil være mulighed for at byde på mere end én grund i prioriteret rækkefølge.

Salgsmateriale

Du kan læse mere og finde udbudsmaterialet (betingelser, fortrydelsesblaket, budskema mv.) nederst på denne side eller rekvirere det ved henvendelse til: Syddjurs Kommune, Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, tlf. 87536456 eller 8753 5148, e-mail: grundsalg@syddjurs.dk

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk

 

Hvordan køber jeg en grund?

I første omgang sælges grundene i en 4 ugers budrunde.

Hvis du gerne vil byde på en grund, skal du sende udfyldt budblanket samt underskrevet oplysning om fortrydelsesret  pr. e-mail til grundsalg@syddjurs.dk eller pr. alm. post til: Syddjurs Kommune, Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. Køber skal betale tilslutningsafgifter direkte til forsyningsselskaberne. Såfremt Syddjurs Kommune har betalt tilslutningsafgifter, opkræves disse hos køber ud over købesummen. For yderligere oplysninger vedrørende tilslutning til forsyningsselskaber henvises til de lokale selskaber i områderne, hvor grundene er beliggende.

Det fremgår af tingbogsoplysning for de enkelte grunde, som findes nederst på denne side, hvilke servitutter man som køber skal respektere.

Køber opfordres til at søge jordbundforholdene undersøgt, idet køber ikke kan fremkomme med krav mod sælger, såfremt der er behov for ekstrafundering, pilotering eller lignende.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til en tilbudt pris, men kan bortse fra dit bud.

Budfristen er torsdag 31. oktober 2019 kl. 12.00

 

Opdateret: 02-10-2019 20:04

Kontakt