Vrinners

På Mols udbydes smukt beliggende parcelhusgrunde ved Elkærbakke 6, Vrinners til salg

 


Syddjurs Kommune udbyder to  smukt beliggende parcelhusgrunde i Vrinners. Grundene kan evt. bebygges med kig til vandet, men det påhviler køber selv at indhente tilladelse til bebyggelse/byggefelt, hvorfor sælger er uden ansvar for dette.

Kort: Åben kort med priser i eget vindue

Bemærk at reserverede grunde markeret med gult ikke er solgte, men reserverede uden forkøbsret. Se mere om betingelser for reservation under FAQ.

Den vejledende pris er eksklusiv tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. Udgifter til udstykning og byggemodning betales af Syddjurs Kommune.

Anvendelse: Området er omfattet af  lokalplan nr. 252 og er udlagt til boligformål. Der henvises til lokalplanen.

Udbudsmateriale: Findes nederst på denne side.

Særlige opmærksomhedspunkter:

Registrering som selvstændig ejendom:

Ved salg udstykkes grundene fra matr. nr. 27t, Vrinners by, Rolsø. Sælgler afholder omkostningerne ved udstykning.

Byggepligt og tilbagekøbsret:

Køber skal bebygge grunden. Byggeri af helårsbeboelse skal være påbegyndt senest 1 år fra skødets underskrift og færdiggjort samt færdigmelddt senest 2 år fra skødets underskrift. Hvis dette krav ikke overholdes – eller køber ønsker at videresælge grunden ubebygget – kan kommunen kræve grunden tilbageskødet til salgsprisen jf. tinglyst servitut.

Opdateret: 08-01-2018 12:08

Kontakt

Relaterede links

Feedback