Ejendomsskat

Fastfrysning af ejendomsskat 2017

Det er i finansloven for 2017 vedtaget at fastfryse beskatningsgrundlaget for grundskyld (ejendomsskat) fra 2016 til 2017, og der bliver i begyndelsen af juni måned udsendt ændrede ejendomsskattebilletter på de berørte ejendomme.

Grundlaget for beregning af grundskyld er enten grundværdien som vurderet af SKAT, eller skatteloftsværdien, som er den værdi, der sidste år blev betalt grundskyld af fremskrevet med reguleringsprocenten. Der betales grundskyld af den laveste af de to værdier. Reguleringsprocenten for 2017 var 5,5%, men er nu på grund af fastfrysningen ændret til 0,0.

Nedsættelsen gælder kun for grundejere, der betaler grundskyld af skatteloftsværdien frem for af grundværdien ved den seneste vurdering. Hvor grundskylden er beregnet af grundværdien, er der ikke sket nogen stigning fra 2016 til 2017, med mindre en ændring i ejendommens forhold har medført en omvurdering fra SKAT.       

Reguleringen sker i.h.t. Lov nr. 227 af 07.03.2017 ved nedsættelse af 2. rate 2017. Regulering sker til aktuel ejer. Hvis der har været ejerskifte, skal regulering ske ved refusionsopgørelsen.


Borgerservice

  • Beregner skatter og afgifter, der vedrører fast ejendom og udsender skattebilletter hvert år i december måned til ejerne.
  • Yder lån til betaling af ejendomsskatter m.v. til efterlønsmodtagere og pensionister.

Spørgsmål om ejendomsvurdering stiles til Skat på  tlf. 72 22 18 18

Læs desuden mere om ejendomsvurdering og ejendomsskat på borger.dk her

Ejendomsskat 
Ejendomsskat (også kaldet grundskyld) er skat der beregnes af ejendommens grundværdi. Beregnes som en promille af ejendommens grundværdi minus eventuelle fradrag i grundværdien for forbedringer.

Ejendomsskat fastsættes og opkræves direkte af Syddjurs Kommune. Ejendomsskatten opkræves over ejendomsskattebilletten. Forfaldsterminerne er den 1. januar og den 1. juli, med sidste rettidige betalingsdage den 10. januar og den 10. juli.

Ejendomsværdiskat
Udover ejendomsskatten beregnes der af ejendommens ejendomsværdi en ”ejendomsværdiskat”.

Ejendomsværdiskatten opkræves automatisk som en foreløbig skat i løbet af året, som de andre foreløbige indkomstskatter, enten via skattekortet eller via indbetalingskort. Den endelige ejendomsværdiskat vil blive beregnet ved årsopgørelsen.

Jordstyringsbebyr

> Læs om jordstyringsgebyret her

 

 

Opdateret: 03-05-2017 10:16

Kontakt

Feedback