Sagsforløbet

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 4 måneder.

Hvordan belyses sagen?

Det er vigtigt, at udlejeren og lejeren giver beboerklagenævnet de oplysninger, der er relevante for sagen.

Her kan du se, hvordan en sag forløber i beboerklagenævnet:

 1. Sagen indbringes

  Sagen indbringes med de relevante papirer

  Den, der indbringer sagen, betaler gebyr.

  Nævnets sekretariat oplyser den anden part om, at sagen er indbragt.

 2. Partshøring

  Lejeren kommenerer udlejerens påstande og oplysninger.

  Udlejeren kommenterer lejerens påstande og oplysninger.

 3. Afgørelse

  Hvis det er nødvendigt, foretager beboerklagenævnet besigtigelse.

  Sagen afgøres af nævnet på et møde.

  Nævnets sekretariat  udsender afgørelse 1-2 uger efter mødet.

 

Hvor lang tid tager det?

Det kan ikke besvares præcist.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 4 måneder. Sagerne bliver prioriteret efter deres indhold. Sagsforløbet varierer derfor fra omkring 1 til 8 måneder efter indbringelsen.

Opdateret: 03-09-2013 11:42

Kontakt