Dialog med boligorganisationerne vedr. almennyttigt boligbyggeri

Almennyttigt boligbyggeri - Styringsdialog

 

Almennyttigt boligbyggeri - Styringsdialog

Kommunalbestyrelsen og boligorganisationerne skal i henhold til § 164 stk. 2 i lov om almene boliger føre en styringsdialog i form af regelmæssige møder om boligorganisationernes virksomhed.

Dialogmøderne skal holdes mindst én gang om året med de boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen. Syddjurs Kommune holdt i foråret 2011 individuelle møder med boligorganisationerne og den 17. august 2011 blev der holdt et fælles dialogmøde. Syddjurs Kommune havde udover de boligorganisationer, som har hjemsted i kommune også inviteret Randersegnens Boligforening.

Formålet med styringsdialogen er at skabe en smidigere dialog mellem boligorganisationerne og kommunen med fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder. Styringsdialogen tager udgangspunkt i en dokumentationspakke, som boligorganisationen indtaster på Landsbyggefondens it- portal.

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en redegørelse for den gennemførte dialog på kommunens hjemmeside, du kan se dokumenterne fra styringsdialogmøderne her: 

Spørgsmål om kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer kan rettes til direktionssekretariatet.

 

Hentet fra kommunens sagssystem
Opdateret: 01-10-2013 09:28

Kontakt

Feedback