Huslejenævn

Uenighed mellem lejer og udlejer i sager, der er omfattet af lejeloven

Hvad er huslejenævnet, og hvad kan huslejenævnet hjælpe med?

Huslejenævnet består af en formand og af to andre medlemmer.

Huslejenævnet behandler som første instans en række konflikter mellem lejere og udlejere. Nævnet er dermed en domstolslignende instans og ikke en klagemyndighed. Nævnet betegnes et ”tvistenævn”.

Huslejenævnet behandler konflikter mellem lejere og udlejere i sager, der er omfattet af lejeloven. Lejeloven gælder som udgangspunkt for leje – herunder fremleje – af hus eller husrum. Bor du til leje i en almen bolig (boligforening), er det derimod beboerklagenævnet, der træffer afgørelse.

Huslejenævnet er en selvstændig instans og ikke en del af den kommunale forvaltning, men nævnet får sekretariatsbistand fra kommunen.

I Norddjurs Kommune og i Syddjurs Kommune er huslejenævnet fælleskommunalt.

Boligreguleringsloven gælder i Norddjurs Kommune og i Syddjurs Kommune.

Det fælleskommunale huslejenævn for Djursland har et fælles sekretariat med postadresse i Syddjurs Kommune.

Møderække

Onsdage kl. 14 på følgende datoer:

  • 11. oktober 2017
  • 15. november 2017
  • 6. december 2017 og
  • 17. januar 2018

Hvor og hvordan henvender man sig?

Se nærmere under punkterne:

  • ”Hvilke sager kan indbringes for huslejenævnet?”
  • ”Hvordan indbringes en sag, og hvad koster det?”
Opdateret: 15-09-2017 09:32

Kontakt

Relaterede links

Feedback