Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland

Uenighed mellem lejere og udlejere i sager, der vedrører private lejeaftaler. (Lejeaftaler omfattet af lejeloven).
Hvad er huslejenævnet, og hvad kan huslejenævnet hjælpe med?

Huslejenævnet behandler konflikter mellem private lejere og udlejere i sager, der er omfattet af lejeloven.

Lejeloven gælder som udgangspunkt for leje – herunder fremleje – af hus eller husrum.

Huslejenævnet behandler som første instans en række konflikter mellem lejere og udlejere. Nævnet er dermed ikke en klagemyndighed, men en domstolslignende instans, der betegnes et ”tvistenævn”.

Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland behandler sager vedrørende alle private lejeaftaler uanset, hvor på Djursland ejendommen er beliggende. Nævnet består af en formand og af yderligere to medlemmer, der hver især repræsenterer henholdsvis lejer- og udlejersiden.

Formanden er udpeget af Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådene og de to øvrige nævnsmedlemmer er udpeget af byrådene i Nord- og Syddjurs Kommune efter indstilling fra relevante ejer- eller lejersammenslutninger/-foreninger.

Huslejenævnet er en selvstændig instans. Dvs. En slags forinstans til boligretten (i de sager, hvor huslejenævnet har kompetence i henhold til loven). Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland er derfor ikke en del af den kommunale forvaltning, men får sekretariatsbistand fra Djurskommunerne.

For Norddjurs og Syddjurs Kommuners vedkommende har de to byråd besluttet at boligreguleringsloven skal være gældende for nævnene (Norddjurs- og Syddjurs Kommuner er derfor dét, der kaldes regulerede kommuner).

Du kan se mere i vores to pjecer om

Vejledning – lejere – pjece (under udarbejdelse)
Vejledning – udlejere – pjece (under udarbejdelse)


Møder i huslejenævnet

Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland træder sammen 10 gange årligt, svarende til cirka én gang om måneden bortset fra juli, hvor sekretariatet – ligesom boligretten – holder lukket og i december (af hensyn til juleferien).

I 2018 er der planlagt møder i huslejenævnet:

 1. Onsdag den 31. januar 2018, kl. 14.00
 2. Mandag den 26. februar 2018, kl. 14.00
 3. Mandag den 26. marts 2018, kl. 14.00
 4. Mandag den 30. april 2018, kl. 14.00
 5. Mandag den 28. maj 2018, kl. 14.00
 6. Mandag den 25. juni 2018, kl. 14.00 
 7. Mandag den 20. august 2018, kl. 14.
 8. Mandag den 17. september 2018, kl. 14.00
 9. Onsdag den 31. oktober 2018, kl. 14.00
 10. Onsdag den 28. november 2018, kl. 14.00 

Hvor og hvordan henvender man sig?

Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland betjenes fra det fælles sekretariat med postadresse i Syddjurs Kommune. Se nærmere under kontakt.

 1. Hvilke sager kan indbringes for huslejenævnet?
 2. Hvordan indbringes en sag, og hvad koster det?
 3. Forløbet af en sag
 4. Hvor kan du få råd og vejledning?
 5. Ofte stillede spørgsmål
 6. Normtal 2018-2019
Opdateret: 07-02-2019 08:30

Kontakt

Feedback