Hvad sker der, når huslejenævnet har behandlet min sag?

Klagefristen til boligretten er 4 uger.

Hvis jeg ikke er enig i afgørelsen?

Hvis en af parterne ikke er enig i huslejenævnets afgørelse, kan afgørelsen indbringes for Boligretten i Randers. Indbringelsen sker ved udfærdigelse af stævning, som indleveres til:

Boligretten i Randers

Nørregade 1

8900 Randers C.

> Rettens hjemmeside

Indbringelsen for boligretten skal ske, inden der er gået 4 uger fra den dag, du har modtaget afgørelsen.

Huslejenævnet kan ikke hjælpe dig med at klage til boligretten. Du kan eventuelt henvende dig til boligretten for vejledning, eller du kan kontakte en advokat, retshjælp, lejerforening mv.

 

Hvordan får jeg mit tilgodehavende?

Huslejenævnet kan ikke hjælpe dig med at opkræve det beløb, som du eventuelt har krav på ifølge nævnets afgørelse. Med hensyn til opkrævningen må du søge hjælp hos en advokat, retshjælp, lejerforening mv.

 

Udlejer har ikke fulgt afgørelsen?

Hvis huslejenævnet får kendskab til, at en udlejer ikke har fulgt huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette udlejeren til GI.

Hvis det sker 3 gange inden for 2 år, kan udlejer risikere en politianmeldelse med den mulige konsekvens, at udlejer frakendes retten til at administrere udlejningsejendomme.

 

Opdateret: 03-09-2013 09:55

Kontakt

Relaterede links

Feedback