Hvor kan jeg få råd og vejledning?

Huslejenævnet og nævnets sekretariat yder ikke rådgivning til den ene part mod den anden part og optræder ikke på den ene parts side mod den anden part.

Sekretariatet kan alene vejlede generelt.

Vejledningen kan f.eks. gå ud på, hvilke typer af sager, der kan indbringes, og om sagsgangen i nævnet mv.

I husordenssager kan nævnets sekretariat i fornødent omfang bistå parterne ved afgivelse af skriftlige udtalelser under behandlingen af sagen.

Forinden en sag indbringes for huslejenævnet kan parterne eventuelt indhente råd og vejledning f.eks. hos en lejerforening, grundejerforening eller advokat.

Der kan også findes vejledning på hjemmesiden for

  • Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.   http://www.mbbl.dk, bl.a. om ændrede regler i lejelovgivningen pr. 1. juli 2015.

Den nye autoriserede standardblanket for beboelseslejemål, typeformular A, 9. udgave, af 12. juni 2015 kan findes på ministeriets hjemmeside.

Nyttige links for juridisk rådgivning:

Til lejere:

Til ejere:

Andre nyttige links:

 

Du kan anmode om gratis retshjælp følgende steder på Djursland:

  • Djurslands Retshjælp yder retshjælp i Syddjurs kommune, Norddjurs Kommune og Randers kommune. Alle borgere kan få gratis retshjælp i Rønde hver torsdag kl. 13-18 på biblioteket. Vi har telefontid hver torsdag kl. 8-12. Ring på T: 28928015. Se mere på www.djursret.dk

Grenaa

  • Gratis retshjælp hos Zacher Advokater, Storegade 9, 1, 8500 Grenaa, hver tirsdag kl. 16-17           tlf.: 86 32 12 77 http://www.zacheradvokater.dk,   
  • ”Advokatvagten”, der varetages af nedennævnte advokatfirmaer på Rådhuset, mødelokale 3, Torvet 3, 8500 Grenaa, på torsdage i de lige uger, dvs. hver anden torsdag, kl. 16-17:

 

Ebeltoft

  • Gratis retshjælp hos Brandt-Madsen Advokatfirma, Øster Allé 10, 8400 Ebeltoft, hver torsdag kl. 16-17, tlf. 86 34 56 44 http://www.brandt-madsen.dk
  • Gratis retshjælp hos Zacher Advokater, Jernbanegade 22 a, 1. tv., 8400 Ebeltoft, hver tirsdag kl. 16-17 tlf.: 86 34 38 22 http://www.zacheradvokater.dk,   

Rønde

  • Gratis retshjælp hos Brandt-Madsen Advokatfirma, Hovedgaden 48, 1., 8410 Rønde, hver torsdag kl. 16-17, tlf. 86 37 21 22 http://www.brandt-madsen.dk

 

Du kan anmode om et gratis formøde følgende steder:

Hornslet

Skødstrup

Opdateret: 05-04-2018 14:45

Kontakt

Relaterede links

Feedback