Normtal

Normtal og satser for omkostningsbestemt leje

Seneste normtal og satser for omkostningsbestemt leje:

Udlejeren kan som hovedregel kræve, at lejen i ejendomme med flere end 6 beboelseslejligheder skal kunne dække ejendommens nødvendige driftsudgifter og hensættelser samt afkast af ejendommens værdi og forbedringer. De nødvendige driftsudgifter omfatter bl.a. udgifter til skatter, afgifter, forsikringer, administration og vicevært i det omfang, det er rimeligt under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Nedenstående normtal godkendes af Det fælleskommunale huslejenævn for Djursland ved beregning af den lovlige leje, herunder ved eventuel udarbejdelse af skyggebudget efter boligreguleringslovens § 29 c.

BilagStørrelse
PDF icon normtal - hn-moedet den 16-08-2017.pdf78.15 KB
Opdateret: 02-01-2018 10:45

Kontakt

Relaterede links

Feedback