Normtal 2018-2019

Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djurslands normtal og satser for omkostningsbestemt leje.

Udlejeren kan som hovedregel kræve, at lejen i en ejendom med flere end 6 beboelseslejligheder skal kunne dække ejendommens nødvendige driftsudgifter og hensættelser samt skal kunne give et fornuftigt afkast på baggrund af ejendommens værdi og de forbedringsudgifter udlejer har haft på ejendommen.

De nødvendige driftsudgifter omfatter bl.a. udgifter til skatter, afgifter, forsikringer, administration og vicevært i det omfang, det er rimeligt under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Nedenstående vejledende normtal godkendes af Det fælleskommunale huslejenævn for Djursland i forbindelse med beregningen af den lovlige leje, herunder ved eventuel udarbejdelse af skyggebudget efter i medfør af bestemmelserne i boligreguleringslovens § 29 c.
 

Opdateret: 02-08-2018 11:20

Kontakt

Relaterede links

Feedback