Egil Fischers Ferieby

Egil Fischers Ferieby Femmøller Strand

Revitaliseringen af Egil Fischers Ferieby går nu ind i fase 2.

Genskabelsen af det historiske parkområde ved Femmøller Strand er blevet til efter støtte fra Realdania under kampagnen Stedet Tæller. Kvalitet i Kysternes Turistbyer.

N.C. Nielsens Fond, LAG Djursland, Nationalpark Mols Bjerg, Destination Djursland og Syddjurs Kommune er blandt de øvrige bidragsydere.

Der bliver investeret i alt 6.9 mio. kr. i området, som også omfatter Femmøller Strand som oplevelsesplads.

Schønherr A/S Landskabsarkitekter har i samarbejde med Grundejerforeningen Femmøller Strand udarbejdet projektet for en revitalisering af Egil Fischers Feriby ud fra den oprindelige plan og Egil Fischers intentioner. 

FASE 1

1. fase af projektet blev indviet den 15. maj 2015 og omfatter nyanlagte grusveje og stier, efter den oprindelige plan, med dobbelte rækker af allétræer af røn. Genskabelse af det ubrudte kig i aksen fra udsigtspunktet ved Kirkebakken og anlæggelse af aktivitetsflader og boldbane i stadion. Omdannelse af parkeringspladsen ved hovedgaden der markerer aksen og etablering af et stort tæppe med blå og hvide forårsløg i grønningen.

FASE 2

2. fase af projektet omfatter en ny trappe af granit til udsigtspunktet, brostenskanter langs grusvejene i det centrale område omkring stadion og grønningen, ny indretning af Østtorvet og Vesttorvet samt en omdannelse af parkeringspladsen ved rundkørslen som ny ankomst til området, samt sti til Mols Bjerge ved Møllestien.

Hele projektet skal stå færdigt til indvielsen fredag den 15. juli 2016. Program for indvielsesfesten er under foreberedelse og vil blive publiceret her og i lokalavisen. 

Spørgsmål til projektet kan rettes til udviklingskonsulent Alette Lena Skov-Hansen, gerne på mail til alsh@syddjurs.dk eller på telefon 87535058.

Projektet kan ligeledes følges på Grundejerforeningens egen hjemmeside www.gffs.dk.

 

 

Opdateret: 02-03-2016 13:06

Kontakt

Relaterede links

Feedback