Hornslet Helhedsplan

Syddjurs Kommune har netop igangsat arbejdet med en helhedsplan for Hornslet.

> Endelig helhedsplan for Hornslet

Med de seneste års udvikling er der behov for at opdatere den eksisterende helhedsplan for byen – særligt med fokus på at sikre trafiksikkerheden og nem adgang til og fra midtbyen for de mange hundrede indbyggere, der hver dag pendler til primært Aarhus.

Med det udgangspunkt har Distriktsrådet i Hornslet sammen med Syddjurs Kommune drøftet muligheder og udfordringer i forbindelse med den fremtidige udvikling af Hornslet. På den baggrund har Syddjurs Kommune indgået en aftale med konsulentfirmaet NIRAS A/S om at udarbejde et forslag til en ny helhedsplan for Hornslet.

Formålet med helhedsplanen for Hornslet er først og fremmest at tegne et samlet billede af de mange gennemførte og delvis gennemførte trafik- og byrumsprojekter i byen samt at sikre, at planerne for kommende projekter svarer til fremtidens behov og ønsker hos borgerne. Forslaget til en ny helhedsplan forventes offentliggjort februar måned.

Udarbejdelsen af en helhedsplan er et led i et samlet arbejde for midtbyerne i Hornslet og Rønde.

BilagStørrelse
Procesdiagram Hornslet.pdf270 KB
Opdateret: 29-11-2016 14:23

Kontakt

Relaterede links

Feedback