Kirkestien

Kirkestien, Den grønne sti og Kløverstien - Et samlet projekt.

Kirkestien

Kirkestien tager udgangspunkt i genetablering af historisk stiforløb, der i kraft af nuværende ejendomsskel alene må mime den oprindelige placering. Kirkestien bevæger sig igennem forskellige landskabelige kontekster, fire forskellige byrum; kirkegården, midtbyen, kystskrænten langs kanten af byen og det åbne land. Kirkestien indgår som del af kløverstien, men vil have behov for sin egen markering - eksempelvis vha. af ledelys.

 

Grøn sti til søen

Den grønne sti til søen indgår sammen med kirkestien i et kommende Kløver sti projekt for Kolind. Kløverstien indeholder i alt 4 ruter af varierende længde. Kløverstierne støttes af Friluftsrådet i form af mærkning. De fire ruter kan ses på kommunens hjemmeside under www.syddjurs.dk/stier

Der er ikke truffet endelig beslutning om belægningstype eller belysning af stierne (de bynære dele af stierne).

Opdateret: 13-08-2016 07:30

Kontakt

Relaterede links

Feedback